Aktualności

JESTEŚMY ZA EUROPĄ OJCZYZN

Posted on

Samoobrona RP odrzuca teorię ograniczonej suwerenności i tożsamości narodowej na rzecz wspólnej europejskiej doktryny – stwierdził Przewodniczący A. Lepper. Jesteśmy za zjednoczeniem się państw europejskich na równoprawnych warunkach, w formie związku niezależnych, suwerennych podmiotów, uzgadniających wspólne cele współpracy międzynarodowej, bez niszczenia czyjejkolwiek niezależności politycznej i warunków niezbędnych dla rozwoju poszczególnych narodów. Jesteśmy za Europą Ojczyzn. Polskim interesom narodowym nie odpowiada idea Euroregionów, prowadząca do zacierania się granic narodowych, z korzyścią, dla silniejszych ekonomicznie i politycznie państw.

Aktualności

KONSTYTUCJA UE BEZ PANA BOGA?

Posted on

Biskupi polscy zwrócili się do władz Rzeczpospolitej o dołożenie wszelkich starań, aby w preambule konstytucji europejskiej znalazło się odniesienie do wartości chrześcijańskich. W oświadczeniu biskupi polscy podzielają stanowisko Stolicy Apostolskiej co do potrzeby uwzględnienia w konstytucji europejskiej odwołania się do dziedzictwa chrześcijańskiego. Konferencja Episkopatu zaapelowała do wszystkich, od których to zależy, by preambuła uwidoczniła “korzenie Europy”. Biskupi zwracają uwagę, iż przyjęcie dodatkowej deklaracji bez uzupełnienia preambuły o odniesienie do dziedzictwa chrześcijańskiego nie miałoby żadnej mocy prawnej. “Deklaracja byłaby tylko deklaracją” – stwierdził rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch. Część polityków unijnych proponuje, żeby odniesienie do wartości chrześcijańskich znalazło się jedynie w dodatkowej deklaracji, a nie we wstępie do konstytucji Unii Europejskiej. Samoobrona RP jest zdecydowanie przeciwna takiemu traktowaniu roli chrześcijaństwa.

Aktualności

SAMOOBRONA – NUMER 3

Posted on

Państwowa Komisja Wyborcza w drodze losowania przyznała dziewiętnastu komitetom wyborczym jednolite numery dla okręgowych list kandydatów do PE. Samoobrona otrzymała numer: 3. W dolnośląskim sztabie wyborczym skomentowano tę wiadomość, mówiąc: numer 3 – trzy mandaty na każdy okręg.

Aktualności

POLSKA NA RÓWNYCH PRAWACH W EUROPIE!

Posted on

Ryszard Czarnecki ogłosił osobiste hasło w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Brzmi ono: Polska na równych prawach w Europie – Polska na głównej! Ogłoszone motto kampanii potwierdza 4-punktowy program wyborczy Kandydata. Po pierwsze: jak najszybciej nastąpić ma otwarcie rynku pracy UE dla Polaków. Po drugie: zniesione mają być limity produkcji rolnej i przemysłowej, które obecnie są poniżej możliwości Polski. Po trzecie: radykalnej zmianie ulec musi struktura pomocy finansowej UE dla Polski oraz uproszczona ma być procedura udzielania unijnego wsparcia. Po czwarte: należy uzyskać w możliwie krótkim czasie pełne dopłaty do polskiej produkcji rolnej, aby nie dyskryminować polskich rolników.

Aktualności

STAROSTA STRZELC OPOLSKICH MUSI ODEJŚĆ

Posted on

Odwołania starosty Strzelc Opolskich Gerharda Mathei, który 30 kwietnia zdjął godło polskie z budynku starostwa, domaga się dolnośląska i opolska Samoobrona. Ryszard Czarnecki zapowiedział, że Samoobrona “zamierza dopilnować, aby ten Prusak Matheja poszedł >>weg<<” (precz). Godło państwowe zdjęte zostało z budynku starostwa powiatowego w Strzelcach 30 kwietnia, a pojawił się herb powiatu strzeleckiego. 3 maja godło powróciło na swoje miejsce, gdy wojewoda opolska E.Rutkowska poprosiła starostę o przywrócenie go. “Wojewoda opolska postąpiła ze starostą bardzo łagodnie. Powinna była pogonić Prusaka” – powiedział podczas konferencji prasowej Ryszard Czarnecki. Jego zdaniem, “ktoś taki nie powinien pełnić urzędów w Polsce”. Samoobrona obserwowała nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Strzeleckiego manifestując swoje oburzenie wobec poczynań starosty. Ryszard Czarnecki oświadczył, że postawa starosty nie służy stosunkom polsko-niemieckim czy współpracy z mniejszością niemiecką na Opolszczyźnie.

Aktualności

KAŻDY GŁOS JEST WAŻNY

Posted on

Kandydaci Samoobrony Dolnego Śląska i Opolszczyzny do Parlamentu Europejskiego zaapelowali do mediów i innych środowisk opiniotwórczych o nagłaśnianie i szerokie informowanie społeczeństwa naszego regionu o wyborach do PE, jakie mają się odbyć po raz pierwszy w Polsce 13 czerwca 2004 r. Od frekwencji wyborczej bowiem uzależniona jest liczebność reprezentacji obu województw w Europarlamencie. Zdaniem Samoobrony tylko Dolnoślązacy i Opolanie mogą skutecznie zabiegać o poparcie dla projektów przedsięwzięć społecznych i infrastrukturalnych realizowanych przez samorządy lokalne lub inne podmioty na naszym terenie. Samoobrona zwróciła się także o zachowania fair play w trakcie kampanii wyborczej ze strony konkurentów politycznych.

Aktualności

POWINNIŚMY BRONIĆ LEPPERA

Posted on

Taki tytuł nosi artykuł R. Mazurka i I.Zalewskiego w Tygodniku “Wprost”. Czytamy tam m.in.: “Panoszący się w Polsce obrońcy tezy, że “nie ma demokracji dla wrogów demokracji”, powinni się skupić raczej na zwalczaniu przyczyn popularności populistów niż na zwalczaniu ich samych choćby dlatego, że to działanie nieskuteczne. Oczywiście można wzruszać ramionami, kiedy namawia się Leppera, by wycofał się z polityki, bo ani to poważne, ani lider Samoobrony tym się nie przejmuje. Zupełnie inaczej jednak trzeba reagować, kiedy wprost stawia się tezę, że “za żadną cenę nie wolno dopuścić Samoobrony do władzy, nawet za cenę porzucenia dogmatu, że wyborcy zawsze mają rację”. Bo cóż miałoby znaczyć owo “za żadną cenę”? Metody policyjne, aresztowania działaczy, fałszowanie wyborów?

Aktualności

LISTA ZAREJESTROWANA

Posted on

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 19 ogólnopolskich komitetów wyborczych, które wezmą udział w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Wśród nich jest Komitet Wyborczy Samoobrona RP. Liderem listy w okręgu 12 obejmującym województwa Dolnośląskie i Opolskie jest Ryszard Czarnecki. Pozostali kandydaci to: ANDRZEJ RADOMSKI – ekonomista, ADAM SZYMAŃSKI – nauczyciel akademicki, LESŁAW KOĆWIN – nauczyciel akademicki, ANNA MICHNIEWICZ-SERWATKO – lekarz, MAŁGORZATA MASEŁKO – przedsiębiorca, MARZENA KODŹ – ekonomista, DARIUSZ DĄBRUŚ – lekarz, KRYSTYNA OPACKA – rolnik, RAFAŁ KUBACKI – sportowiec.

Aktualności

SAMOOBRONA W GÓRĘ

Posted on

Według badań opinii publicznej publikowanych przez TNS OBOP Samoobrona RP (jako jedna z tylko dwóch partii politycznych notowanych w sondażach) w okresie od października 2001 r. do kwietnia 2004 r. zanotowała 14-procentowy wzrost notowań. Także według wyników badań “Ipsos” tylko Samoobrona notuje wzrost poparcia, podczas gdy inne ugrupowania mają oceny stabilne lub malejące. Tendencję tę w kwietniu potwierdziły również analizy PGB.