Blog

WOLĄ SZUKAĆ PRACY W POLSCE

Posted on

Zaledwie 15% młodych ludzi jest zdecydowanych na poszukiwanie pracy za granicą. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Skłonność do emigracji zarobkowej wynika z negatywnej oceny własnych możliwości na krajowym rynku pracy. Jest też pochodną złej sytuacji gospodarczej Polski, a w szczególności wysokim bezrobociem i niskimi zarobkami. 76% respondentów stwierdza, że zrezygnowałaby z wyjazdu, gdyby otrzymała pracę w Polsce. W opinii ekspertów z UKIE, że mimo iż młodzi ludzie deklarują chęć wyjazdu za granicę, tylko niewielu z nich rzeczywiście podejmuje decyzję wyjeździe “za chlebem”.

Blog

JESZCZE O UNIJNEJ KONSTYTUCJI

Posted on

“Ideologia i egoizm” to tytuł artykułu w Rzeczpospolitej z 22 czerwca. Rzecz dotyczy Konstytucji UE. Ta gazeta zwykle pieje z zachwytu nad UE i integracją Polski z Unią. Tym razem nawet ten euroentuzjastyczny dziennik uznał, że ten projekt konstytucji to rzecz wielce kontrowersyjna. Autor artykułu Bronisław Wildstein pisze krytycznie, zauważając, że “Integracja stała się fetyszem współczesnej Europy. Czy jednak integracja jest wartością samą w sobie?”. A dalej krytykuje RFN, która zatrzymuje “liberalizację rynku pracy i chce utrzymać szczególny status swoich landów wschodnich”…

Prezydent Francji, Chirac brutalnie, ale też szczerze powiedział, że konstytucja jest Unii potrzebna, bo nowe kraje członkowskie nie nauczyły się jeszcze europejskiej kultury. Musiało to, siłą rzeczy, nasunąć skojarzenie z wypowiedzią tego samego prezydenta Francji, który gdy Polska poparła interwencję USA w Iraku był łaskaw powiedzieć, że nasz kraj “przegapił okazję żeby się zamknąć”. To wszystko świadczy nie tyle o samej konstytucji, co o aurze w jakiej ta konstytucja, była nam przez Francję i Niemcy wciskana. Zwykle jest tak, że czegoś, co jest merytorycznie dobre czy przełomowe nie trzeba nikomu na siłę wciskać… Mobilizowanie całego frontu formalnych i nieformalnych nacisków aby Polskę zmusić do ustępstw i dopuszczenia “rzeczy, na których nam najbardziej zależało” świadczy, że chciano konstytucję wepchnąć nam i innym krajom za wszelka cenę przed momentem, w którym Polska będzie faktycznie współdecydować o zjednoczonej Europie. To smutne. Ale to też kolejny argument przeciw tej konstytucji.

Blog

ROZMOWY W BRUKSELI

Posted on

W dniach 29 – 30 czerwca br. w Brukseli będzie przebywać Ryszard Czarnecki, który prowadzić będzie rozmowy dotyczące udziału Samoobrony RP w pracach frakcji PE. Drugiego dnia dołączą do deputowanego posłowie: Krzysztof Filipek i Stanisław Łyżwiński. Jest to już druga z serii wizyty R. Czarneckiego w Brukseli przed zaplanowaną na 20 lipca inauguracją VI kadencji Parlamentu Europejskiego.

Blog

EUROPA O WYBLAKŁEJ PAMIĘCI

Posted on

“Europa o wyblakłej pamięci” – tak konstytucję Unii Europejskiej komentuje niedzielne wydanie “L`Osservatore Romano”. “Satysfakcji z przyjęcia traktatu konstytucyjnego towarzyszy, niestety, rozgoryczenie z powodu jego treści, które nie spełniają oczekiwań i nadziei z nim wiązanych” – czytamy w podtytule redakcyjnego komentarza. Według watykańskich dziennikarzy “chrześcijańskie korzenie europejskiej cywilizacji powinny się były znaleźć w preambule również ze względu na znaczenie, jakie przypisywano konstytucji. Miała ona położyć podwaliny dla rozwoju wspólnoty, przeciwstawić się eurosceptycznym tendencjom, wyrazić motywy, dla których jesteśmy w Unii, potwierdzić wartości i ideały, które nas łączą. Zamiast tego Europa z własnej woli pozbawiła się głównego punktu oparcia – swej pamięci historycznej”. Także w wywiadzie dla dziennika katolickiego “Avvenire” arcybiskup Giovanni Lajolo – sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami, stwierdził: “Aktualna sytuacja na świecie wymaga Europy silnej, jako solidarnego partnera, przyczyniającego się do rozwoju kultury i gospodarki krajów Trzeciego Świata”. Oceniając projekt traktatu konstytucyjnego UE, watykański “minister spraw zagranicznych” zauważył, że tylko nieliczne rządy kategorycznie sprzeciwiały się uwzględnieniu chrześcijańskich korzeni w preambule konstytucji europejskiej. “Przykro stwierdzić, że sprzeciw ten – mający charakter ideologiczny – pochodził z krajów, w których kulturze chrześcijaństwo odegrało ważną rolę. Pominięcie chrześcijańskich korzeni Europy to zamykanie oczu na historyczną oczywistość. Obawiano się przy tym, że wyraźne wspominanie o chrześcijańskim dziedzictwie mogłoby utrudnić ewentualne przystąpienie do Unii Turcji – kraju o większości muzułmańskiej. “Taka obawa jest zupełnie nie na miejscu. Chrześcijaństwo stosuje zasadę wolności religijnej i wyraźnego rozróżniania między sferą religijną a polityczną”.

Blog

DLACZEGO NIE DOPISAŁA FREKWENCJA WYBORCZA?

Posted on

Powody niskiej frekwencji w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego przeanalizowali socjologowie w czasie seminarium zorganizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W spotkaniu udział wzięli dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz z UKIE, dr Urszula Krassowska z TNS OBOP, dr Robert Sobiech z Uniwersytetu Warszawskiego i Krzysztof Cebul z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także dr Tomasz Żukowski.
Dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz z UKIE za główny powód takiego stanu uznała zbieżność w czasie spraw wynikających z polityki wewnętrznej, z sytuacji międzynarodowej, jak również kryzys zaufania do polityków. Zdaniem dr Urszuli Krasowskiej z TNS OBOP, Polacy nie mieli możliwości łatwego zidentyfikowania się z kandydatami, poznania ich politycznego i europejskiego a nie tylko partyjnego programu. Niefortunny był także termin wyborów – długi czerwcowy weekend. Dr Robert Sobiech z Uniwersytetu Warszawskiego zwrócił uwagę na brak konkurencyjnej do partii politycznych oferty, czyli list obywatelskich, które przyciągnęłyby jego zdaniem znaczną część elektoratu. Nie było także jasnych sygnałów ze strony politycznych autorytetów, jak np. prezydenta RP, zachęcających Polaków do głosowania. W opinii Krzysztofa Cebula z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego powodem niskiej frekwencji był nikła społeczna świadomość o sensie wyborów, brak nawyku głosowania i wiary w siłę własnego oddanego głosu. Uczestnicy konferencji potwierdzili, iż według wyników badań najwięcej, bo 87% obywateli wiązało z mediami nadzieję na merytoryczną i atrakcyjną kampanię informacyjną, dlatego media powinny mieć świadomość odpowiedzialności za kształtowanie postaw w społeczeństwie.

Blog

SAMOOBRONA PRZEGŁOSOWANA

Posted on

W trakcie debaty nad kolejnym wotum zaufania dla rządu M. Belki – Przewodniczący Samoobrony RP powiedział m.in.: “Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ponad miesiąc temu była pierwsza debata nad exposé pana premiera Belki. Co się zmieniło przez ten okres ponadmiesięczny? Nic się nie zmieniło w kraju, sytuacja jest coraz gorsza, rząd upaja się przede wszystkim danymi statystycznymi, rząd cieszy się tym, że rośnie produkcja, że bezrobocie spada. Długo zastanawialiśmy się w Samoobronie, dlaczego tak panu prezydentowi Kwaśniewskiemu zależy na tym, aby ponownie był pan premier Belka, bardzo długo. I wnioski są następujące: jest jeszcze dużo do zrobienia, bardzo dużo, tj. trzeba sprzedać PZU Eureko Bankowi Millennium, trzeba sprzedać Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, tak, Agorze, trzeba sprywatyzować Ruch, dać go firmie Eastbridge, trzeba również, proszę państwa, wyciszyć całą aferę związaną z osoczem, trzeba również rozpocząć prywatyzację CIECH-u, może PKO BP oraz KGHM Polska Miedź. I do tego potrzebny jest ktoś, kto będzie dyspozycyjny, ktoś, kto to wykona. No bo sięgając do PZU i Banku Millennium, no kto, jak nie pan premier Belka, zasiadał w Radzie Nadzorczej Banku Millennium, wcześniej BIG Banku Gdańskiego? Premier Belka oczywiście. Kto, jak nie premier Belka, był ostatnio przewodniczącym rady nadzorczej w Locie? Może państwo nie wiecie tego. Afera związana z pensjami pobieranymi w Szwajcarii. Pan premier Belka był tam przewodniczącym rady nadzorczej. I co, może nie wiedział o tym pan premier Belka?” Tekst wystąpienia w serwisie Samoobrony.

Blog

WARTO ZOBACZYĆ

Posted on

W najbliższych dniach TV PULS będzie emitować 10-odcinkowy film “Watykan Jana Pawła II”. Konsultantem historycznym tej produkcji jest Ryszard Czarnecki. Wcześniej film był prezentowany przez Polsat i TV4. Autorami tego wartościowego programu są Przemysław Hauser i Paweł Pitera. Więcej o filmie we wczorajszym “Pamiętniku osobistym“.

Blog

RYSZARD CZARNECKI W JAŁCIE

Posted on

Ryszard Czarnecki wygłosi referat podczas VII Szczytu Gospodarczego Ukraina – Polska 2004, który dzisiaj wieczorem rozpoczyna się w Jałcie. Tematy główne tegorocznych obrad to: Integracja europejska i jej skutki dla dwustronnych stosunków gospodarczych, stan polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej – bariery i dalsze perspektywy współpracy, możliwości współpracy w dziedzinie energetyki, współpraca bankowo-finansowa i współpraca obu państw w zakresie inwestycyjnym. Panel, w którym R. Czarnecki będzie reprezentował Polskę wraz z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Mirosławem Zielińskim będzie obradował pod hasłem “Wpływ procesów integracyjnych na polsko-ukraińskie stosunki gospodarcze i handlowe (wejście Polski do UE – zmiana bazy prawno-traktatowej, polityka handlowa, certyfikacja, programy pomocowe UE, polityka rolna Wspólna Przestrzeń Gospodarcza Rosji, Ukrainy, Kazachstanu i Białorusi). Szczyt Gospodarczy jest częścią szczytu prezydenckiego Kuczma – Kwaśniewski zaplanowanego na czwartek.

Blog

POPARCIE DLA EUROKONSTYTUCJI?

Posted on

Decyzję polskiej delegacji o przyjęciu traktatu pozytywnie ocenia tylko 40% Polaków. Według Pracowni Badań Społecznych przeciwnego zdania jest ponad jedna trzecia Polaków – 34%. Prawie jedna czwarta, tj 24% – nie ma ten temat wyrobionego zdania. Stanowisko parlamentarnej opozycji, która ostro skrytykowała wyniki brukselskiego szczytu, przyznaje 36 %. Według tego samego sondażu za traktatem zamierza się obecnie opowiedzieć 47% ankietowanych, przeciwko zaś 33%. 20% Polaków nie potrafi odpowiedzieć na pytanie o ewentualny wybór w referendum.

Blog

OSTRZEŻENIE DLA POLSKI

Posted on

“Naciski Niemiec na nowe kraje członkowskie, by >>zharmonizowały< < podatki dla firm z wyższymi stawkami panującymi w większości >>starych< < krajów, powinny służyć jako poważne ostrzeżenie, że taki scenariusz jest możliwy. Dla Polski, ale też dla Europy, które potrzebują teraz poluzowania, a nie zacieśniania politycznego i gospodarczego gorsetu, byłoby więc najlepiej, gdyby wielki plan europejskich federalistów pozostał jedynie zapisem ich niespełnionych marzeń, a Unia pod naciskiem własnych obywateli na nowo sformułowała zasady, którymi może będzie kierowała się przez kilka następnych pokoleń." – napisał w najnowszym wydaniu “Newsweek – Polska” Jarosław Giziński w artykule “Projekt Europa”.

Blog

RYSZARD CZARNECKI WOBEC EUROKONSTYTUCJI

Posted on

W wydanym wczoraj oświadczeniu Ryszarda Czarneckiego w sprawie projektu Traktatu Akcesyjnego czytamy między innymi: “Premier Leszek Miller swoją porażkę w negacjach z UE z grudnia 2003 r. usiłował przedstawić jako zwycięstwo. Dziś podobnie czyni premier Marek Belka, który nie mając parlamentarnego i wyborczego mandatu do podejmowania decyzji w imieniu RP, zgadza się na rozwiązania dla Polski niekorzystne, nagłaśniając je jednocześnie jako rzekomy sukces. (…) Samoobrona RP będzie konsekwentnie bronić praw Polski na arenie międzynarodowej zarówno pozostając w opozycji do obecnego rządu, jak i będąc w przyszłym rządzie RP”. Cały tekst Oświadczenia w Alfabecie Europejskim.