Aktualności

ŻYCZENIA URODZINOWE DLA OJCA ŚWIĘTEGO

Posted on

W imieniu Samoobrony RP – Przewodniczący Andrzej Lepper wystosował list do Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 84 Urodzin naszego Rodaka. Czytamy w nim: “Wasza Świątobliwość, niech będzie mi wolno w imieniu członków, działaczy i sympatyków Samoobrony RP – partii odwołującej się do społecznej nauki Kościoła i ewangelicznego zawołania “jeden drugiemu brzemiona noście” – pragnę złożyć Waszej Świątobliwości, płynące prosto z serca, najszczersze życzenia urodzinowe. W tym uroczystym dniu łączymy się – wraz z całym Katolickim Światem i wszystkimi ludźmi dobrej woli – z Wami, Umiłowany Ojcze Święty. Niech będzie wolno mi, w dniu prywatnego święta, Waszej Świątobliwości, dać […]

Aktualności

O POLSKIEJ RACJI STANU

Posted on

W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu odbyła się 17 maja 2004 r. debata na temat reprezentowania polskiej racji stanu w Parlamencie Europejskim. W imieniu Samoobrony RP w kilkugodzinnej dyskusji brał aktywny udział Ryszard Czarnecki. Podkreślał wielokrotnie konieczność renegocjowania Traktatu Akcesyjnego i twardego stawiania polskich postulatów ekonomicznych i politycznych w rozszerzonej Unii. Zdecydowanie deklarował, iż zamierza osobiście troszczyć się o lobbing na rzecz projektów inwestycyjnych i rozwojowych dla Opolszczyzny i Dolnego Śląska i apelował o możliwie liczną frekwencję wyborczą, bez której te starania nie będą możliwe.

Aktualności

SAMOOBRONA Z MATURZYSTAMI

Posted on

Rażąco niesprawiedliwą jest decyzja Kuratora Oświaty o unieważnieniu pisemnej części egzaminu dojrzałości w Województwie Opolskim i trwający od kilku dni protest maturzystów oraz ich rodziców jest usprawiedliwiony. Takie stanowisko reprezentuje Samoobrona w Opolu. W wyniku tzw. “przecieku” w przeddzień matur w Internecie dostępne były niektóre tematy z języka polskiego i matematyki. Kurator nie zdecydował o przesunięciu pierwszego terminu egzaminu i dopiero po kilku dniach postanowił ogłosić drugi termin matur pisemnych. Rozżalenie ponad 11 000 zdających przybrało postać kilkudniowego pikietowania siedziby Urzędu Wojewódzkiego. 17 maja 2004 r., na zaproszenie grupy rodziców, do protestujących przybył Ryszard Czarnecki. Był obecny wśród młodzieży ponad […]

Aktualności

JESTEŚMY ZA EUROPĄ OJCZYZN

Posted on

Samoobrona RP odrzuca teorię ograniczonej suwerenności i tożsamości narodowej na rzecz wspólnej europejskiej doktryny – stwierdził Przewodniczący A. Lepper. Jesteśmy za zjednoczeniem się państw europejskich na równoprawnych warunkach, w formie związku niezależnych, suwerennych podmiotów, uzgadniających wspólne cele współpracy międzynarodowej, bez niszczenia czyjejkolwiek niezależności politycznej i warunków niezbędnych dla rozwoju poszczególnych narodów. Jesteśmy za Europą Ojczyzn. Polskim interesom narodowym nie odpowiada idea Euroregionów, prowadząca do zacierania się granic narodowych, z korzyścią, dla silniejszych ekonomicznie i politycznie państw.

Aktualności

KONSTYTUCJA UE BEZ PANA BOGA?

Posted on

Biskupi polscy zwrócili się do władz Rzeczpospolitej o dołożenie wszelkich starań, aby w preambule konstytucji europejskiej znalazło się odniesienie do wartości chrześcijańskich. W oświadczeniu biskupi polscy podzielają stanowisko Stolicy Apostolskiej co do potrzeby uwzględnienia w konstytucji europejskiej odwołania się do dziedzictwa chrześcijańskiego. Konferencja Episkopatu zaapelowała do wszystkich, od których to zależy, by preambuła uwidoczniła “korzenie Europy”. Biskupi zwracają uwagę, iż przyjęcie dodatkowej deklaracji bez uzupełnienia preambuły o odniesienie do dziedzictwa chrześcijańskiego nie miałoby żadnej mocy prawnej. “Deklaracja byłaby tylko deklaracją” – stwierdził rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch. Część polityków unijnych proponuje, żeby odniesienie do wartości chrześcijańskich znalazło się jedynie […]

Blog

KARTAGINA I BRUKSELA

Posted on

Jesteśmy w Unii od 2 tygodni. I tak naprawdę nie zmieniło się nic lub prawie nic. No, może jest trochę drożej. No i gdy planowałem swój wylot do Brukseli na początku czerwca, zacząłem zastanawiać się gdzie jest mój paszport, na co profesor Lech Koćwin, również kandydujący do Parlamentu Europejskiego zapytał mnie:, “Po co Panu paszport? Przecież wystarczy dowód.” To też się zmieniło …Choć nasz MSZ ostrzega, że nie wszędzie mogą te nasze dowody osobiste respektować, czyli “strzeżonego Pan Bóg strzeże” – a więc paszporty lepiej jednak zabierać. Wbrew temu co mówili euroentuzjaści Polska nie stała się po 1 maja krajem […]

Blog

OJ, CI NIEMCY…

Posted on

Niektórzy mówili, że Unia Europejska to dla Polski beczka miodu. Jeśli nawet tak, to ze sporym dziegciem. Wielu z nas pewnie nie przypuszczało, że nasze wejście do UE starosta Gerhard Matheja (mniejszość niemiecka ) ze Strzelec Opolskich przywita zdjęciem… polskiego godła z budynku Starostwa Powiatowego. Wyczyn głupiego Prusaka nie był niestety jedynym incydentem w relacjach słowiańsko – germańskich. W tych samych dniach opolski Urząd Marszałkowski obdarował kilkudziesięciu VIP-ów książeczkami wydanymi za pieniądze polskiego podatnika, ale z treściami, które spodobać by się mogły podatnikom niemieckim, ale też tylko niektórym. Autor owego glosariusza, zatrudniony przez poprzedniego marszałka opolskiego, Pana Jałowieckiego z Platformy […]

Aktualności

SAMOOBRONA – NUMER 3

Posted on

Państwowa Komisja Wyborcza w drodze losowania przyznała dziewiętnastu komitetom wyborczym jednolite numery dla okręgowych list kandydatów do PE. Samoobrona otrzymała numer: 3. W dolnośląskim sztabie wyborczym skomentowano tę wiadomość, mówiąc: numer 3 – trzy mandaty na każdy okręg.

Aktualności

POLSKA NA RÓWNYCH PRAWACH W EUROPIE!

Posted on

Ryszard Czarnecki ogłosił osobiste hasło w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Brzmi ono: Polska na równych prawach w Europie – Polska na głównej! Ogłoszone motto kampanii potwierdza 4-punktowy program wyborczy Kandydata. Po pierwsze: jak najszybciej nastąpić ma otwarcie rynku pracy UE dla Polaków. Po drugie: zniesione mają być limity produkcji rolnej i przemysłowej, które obecnie są poniżej możliwości Polski. Po trzecie: radykalnej zmianie ulec musi struktura pomocy finansowej UE dla Polski oraz uproszczona ma być procedura udzielania unijnego wsparcia. Po czwarte: należy uzyskać w możliwie krótkim czasie pełne dopłaty do polskiej produkcji rolnej, aby nie dyskryminować polskich rolników.

Aktualności

STAROSTA STRZELC OPOLSKICH MUSI ODEJŚĆ

Posted on

Odwołania starosty Strzelc Opolskich Gerharda Mathei, który 30 kwietnia zdjął godło polskie z budynku starostwa, domaga się dolnośląska i opolska Samoobrona. Ryszard Czarnecki zapowiedział, że Samoobrona “zamierza dopilnować, aby ten Prusak Matheja poszedł >>weg<<” (precz). Godło państwowe zdjęte zostało z budynku starostwa powiatowego w Strzelcach 30 kwietnia, a pojawił się herb powiatu strzeleckiego. 3 maja godło powróciło na swoje miejsce, gdy wojewoda opolska E.Rutkowska poprosiła starostę o przywrócenie go. “Wojewoda opolska postąpiła ze starostą bardzo łagodnie. Powinna była pogonić Prusaka” – powiedział podczas konferencji prasowej Ryszard Czarnecki. Jego zdaniem, “ktoś taki nie powinien pełnić urzędów w Polsce”. Samoobrona obserwowała nadzwyczajną […]

Aktualności

KAŻDY GŁOS JEST WAŻNY

Posted on

Kandydaci Samoobrony Dolnego Śląska i Opolszczyzny do Parlamentu Europejskiego zaapelowali do mediów i innych środowisk opiniotwórczych o nagłaśnianie i szerokie informowanie społeczeństwa naszego regionu o wyborach do PE, jakie mają się odbyć po raz pierwszy w Polsce 13 czerwca 2004 r. Od frekwencji wyborczej bowiem uzależniona jest liczebność reprezentacji obu województw w Europarlamencie. Zdaniem Samoobrony tylko Dolnoślązacy i Opolanie mogą skutecznie zabiegać o poparcie dla projektów przedsięwzięć społecznych i infrastrukturalnych realizowanych przez samorządy lokalne lub inne podmioty na naszym terenie. Samoobrona zwróciła się także o zachowania fair play w trakcie kampanii wyborczej ze strony konkurentów politycznych.

Aktualności

POWINNIŚMY BRONIĆ LEPPERA

Posted on

Taki tytuł nosi artykuł R. Mazurka i I.Zalewskiego w Tygodniku “Wprost”. Czytamy tam m.in.: “Panoszący się w Polsce obrońcy tezy, że “nie ma demokracji dla wrogów demokracji”, powinni się skupić raczej na zwalczaniu przyczyn popularności populistów niż na zwalczaniu ich samych choćby dlatego, że to działanie nieskuteczne. Oczywiście można wzruszać ramionami, kiedy namawia się Leppera, by wycofał się z polityki, bo ani to poważne, ani lider Samoobrony tym się nie przejmuje. Zupełnie inaczej jednak trzeba reagować, kiedy wprost stawia się tezę, że “za żadną cenę nie wolno dopuścić Samoobrony do władzy, nawet za cenę porzucenia dogmatu, że wyborcy zawsze mają […]