Blog

PRAWYBORY WE WRZEŚNI – W SAMO POŁUDNIE…

Posted on

Do godz. 12:00 największe poparcie wśród wyborców we Wrześni miała Samoobrona uzyskując 19% oddanych głosów. Drugie miejsce zajęła PO z zdobywając 17,1% głosów.. Także wśród liderów list w okręgu wielkopolskim najwięcej głosów zebrał przedstawiciel Samoobrony. Niepokojąco niska była natomiast frekwencja wyborcza, która nie przekroczyła 3 procent uprawnionych. Zdecydowanie aktywniejsi okazali się gimnazjaliści, których ponad 50% uczestniczyło w młodzieżowych prawyborach. Młodzież również zdecydowanie opowiedziała się za Samoobroną dając jej 27% poparcie. W tym przypadku PO też była druga otrzymując 19,9% głosów. W roli eksperta Samoobrony wystąpił podczas prawyborów we Wrześni Ryszard Czarnecki.

Blog

SUKCES CZY PORAŻKA?

Posted on

Ryszard Czarnecki, w ankiecie przeprowadzonej przez “Słowo Polskie – Gazetę Wrocławską” za porażkę uznał efekt negocjacji prowadzonych przez rząd RP nad warunkami akcesji do UE. Jako jedyny wrocławski lider listy wyborczej do Parlamentu Europejskiego podkreślił w sondażu konieczność renegocjowania warunków polskiego członkostwa w Unii. Opowiedział się również za umieszczeniem w preambule konstytucji europejskiej odwołania do Boga.

Blog

GDZIE JEST WOLNA POLSKA?

Posted on

Takim dramatycznym pytaniem poruszył wszystkich jeden z uczestników spotkania wyborczego w Obornikach Śląskich. Ten głos oddaje klimat większości spotkań, w których bierze udział Ryszard Czarnecki i inni kandydaci Samoobrony do Parlamentu Europejskiego w okręgu dolnośląsko-opolskim. Wyborcy niemal codziennie zasypują kandydatów nie tylko pytaniami o program działania przedstawicieli Samoobrony w Brukseli, ale niemal zwierzają się ze swoich niekiedy bardzo krytycznych ocen obecnej sytuacji w kraju. Zacytowane pytanie dotyczy problemów większości polskich rodzin borykających się z niedostatkiem, arogancją władzy czy zjawiskiem korupcji. Podczas kolejnego spotkania, które odbyło się w Zawoni koło Trzebnicy bardzo interesująca była wypowiedź wyborcy, który stwierdził, że podstawową bolączką Polaków jest poczucie wszechogarniającej niesprawiedliwości. Od Samoobrony oczekuje się radykalnego uporządkowania systemu prawnego, który ma chronić słabszych, uczciwych i pracowitych obywateli. Swoją wizytę w Trzebnicy Ryszard Czarnecki rozpoczął od chwili skupienia przy grobie Św. Jadwigi.

Blog

SONDAŻOWA RÓWNOWAGA

Posted on

Jeśli wybory do Sejmu i Senatu odbyły się w maju, według “Pentora” na Samoobronę i Platformę Obywatelską zagłosowałoby po 27 proc. wyborców. PiS otrzymałoby 9 proc. głosów, LPR – 8 proc., SdPl – 7 proc., a PSL – 6 proc. Według “Ipsos” Samoobrona i PO w tym samym czasie otrzymałyby po 21 proc. Ciekawy komentarz do tych sondażowych rewelacji można było przeczytać na forum Onetu. “Fan Leppera” w poście pod tytułem: “Dlaczego nie piszą Samoobrona i PO po 21 %,tylko PO i Samoobrona po 21 %!” napisał: Stanowczo protestuje! To dyskryminacja Samoobrony! Tak samo napisano, że A. Lepper traci na kandydaturze na prezydenta i okazuje się, że A, Lepper jest dalej na 1 miejscu a reszta za nim!!!! Widać z jakiej partii dziennikarze to piszą! Taki mają rozkaz, wszystko jak za komuny! Mętlik robić tylko potrafią!!!

Blog

PIERWSZY W INTERNECIE

Posted on

Serwis internetowy Ryszarda Czarneckiego jest w sieci od kilku dni, a już w najczęściej odwiedzanej międzynarodowej wyszukiwarce Google zajmuje czołowe pozycje. Wpisując obok nazwiska: Czarnecki słowa kluczowe: polityk, parlament, Unia Europejska czy ekspert, witryna jest wskazywana jako pierwsza! Lider dolnośląsko-opolskiej listy wyborczej Samoobrony RP do PE jako pierwszy polski polityk postanowił pisać blog, czyli internetowy dziennik osobisty. W planach jest rozwój serwisu o nowe kategorie informacji oraz o interaktywne kanały komunikacji z czołowym politykiem Samoobrony.

Blog

ŻYCZENIA URODZINOWE DLA OJCA ŚWIĘTEGO

Posted on

W imieniu Samoobrony RP – Przewodniczący Andrzej Lepper wystosował list do Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 84 Urodzin naszego Rodaka. Czytamy w nim: “Wasza Świątobliwość, niech będzie mi wolno w imieniu członków, działaczy i sympatyków Samoobrony RP – partii odwołującej się do społecznej nauki Kościoła i ewangelicznego zawołania “jeden drugiemu brzemiona noście” – pragnę złożyć Waszej Świątobliwości, płynące prosto z serca, najszczersze życzenia urodzinowe. W tym uroczystym dniu łączymy się – wraz z całym Katolickim Światem i wszystkimi ludźmi dobrej woli – z Wami, Umiłowany Ojcze Święty. Niech będzie wolno mi, w dniu prywatnego święta, Waszej Świątobliwości, dać wyraz głębokiego przekonania, że osoba polskiego Papieża łączy rodaków w kraju i na obczyźnie. Wasza Świątobliwość łączy nie tylko Polaków, ale szerzej – ludzi z różnych kontynentów, reprezentujących różne kultury i kraje, wyznania i kolor skóry. My ludzie Samoobrony, nie tylko kochamy Naszego Papieża, ale również uważnie wsłuchujemy się w nauki Waszej Świątobliwości. To, co Wasza Świątobliwość głosi o widzeniu człowieka przede wszystkim, podmiotowości osoby ludzkiej, cywilizacji, miłości, pomocy dla najsłabszych, ubogich, chorych, pozbawionych pracy o chrześcijańskiej nadziei i zawierzeniu – jest dla nas drogowskazem w naszej pracy i naszym działaniu dla dobra Umiłowanej Ojczyzny Waszej Świątobliwości. W tym szczególnym momencie – 84 urodzin Waszej Świątobliwości – pozwalamy sobie gorąco zapewnić największy autorytet moralny współczesnego świata, duchowego przywódcę wszystkich ludzi dobrej woli, że wierni nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II i przykazaniu miłości bliźniego będziemy dalej służyć Polsce i Polakom. Z wyrazami synowskiej czci – Andrzej Lepper”.

Blog

BARWY KAMPANII WYBORCZEJ

Posted on

Podczas konferencji prasowej kandydatów do PE z okręgu dolnośląsko-opolskiego Ryszard Czarnecki zaprezentował pierwsze materiały wyborcze przygotowane przez sztab wyborczy Samoobrony. Pomiędzy rozmaitymi gadżetami zainteresowanie dziennikarzy wzbudziła kaseta z piosenką wyborczą “Wybieramy biało-czerwonych” oraz… plakat z miejscem na wpisanie miejsca i terminu spotkania wyborczego. Okazało się bowiem, że tylko Samoobrona w trakcie swojej kampanii dociera do najmniejszych miejscowości, nie ograniczając się tym samym do działań medialnych. Podczas konferencji prasowej wypowiadały się kandydatki dolnośląskiej Samoobrony podkreślając miejsce kobiet w polityce. Na liście Samoobrony w okręgu 12, wśród dziesięciorga kandydatów – 4 to kobiety.

Blog

SAMOOBRONA Z MATURZYSTAMI

Posted on

Rażąco niesprawiedliwą jest decyzja Kuratora Oświaty o unieważnieniu pisemnej części egzaminu dojrzałości w Województwie Opolskim i trwający od kilku dni protest maturzystów oraz ich rodziców jest usprawiedliwiony. Takie stanowisko reprezentuje Samoobrona w Opolu. W wyniku tzw. “przecieku” w przeddzień matur w Internecie dostępne były niektóre tematy z języka polskiego i matematyki. Kurator nie zdecydował o przesunięciu pierwszego terminu egzaminu i dopiero po kilku dniach postanowił ogłosić drugi termin matur pisemnych. Rozżalenie ponad 11 000 zdających przybrało postać kilkudniowego pikietowania siedziby Urzędu Wojewódzkiego. 17 maja 2004 r., na zaproszenie grupy rodziców, do protestujących przybył Ryszard Czarnecki. Był obecny wśród młodzieży ponad dwie godziny. Oceniając zaistniałą sytuację stwierdził, że karanie młodzieży za nieudolność lub nieuczciwość urzędników jest złą lekcją demokracji. Na potwierdzenie tego faktu – do gmachu Urzędu Wojewódzkiego nie wpuszczono delegacji młodzieży i rodziców, a minister ominął epicentrum protestu udając się do Głubczyc, gdzie rozmawiał z reprezentacją jednej ze szkół średnich.

Blog

O POLSKIEJ RACJI STANU

Posted on

W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu odbyła się 17 maja 2004 r. debata na temat reprezentowania polskiej racji stanu w Parlamencie Europejskim. W imieniu Samoobrony RP w kilkugodzinnej dyskusji brał aktywny udział Ryszard Czarnecki. Podkreślał wielokrotnie konieczność renegocjowania Traktatu Akcesyjnego i twardego stawiania polskich postulatów ekonomicznych i politycznych w rozszerzonej Unii. Zdecydowanie deklarował, iż zamierza osobiście troszczyć się o lobbing na rzecz projektów inwestycyjnych i rozwojowych dla Opolszczyzny i Dolnego Śląska i apelował o możliwie liczną frekwencję wyborczą, bez której te starania nie będą możliwe.

Blog

JESTEŚMY ZA EUROPĄ OJCZYZN

Posted on

Samoobrona RP odrzuca teorię ograniczonej suwerenności i tożsamości narodowej na rzecz wspólnej europejskiej doktryny – stwierdził Przewodniczący A. Lepper. Jesteśmy za zjednoczeniem się państw europejskich na równoprawnych warunkach, w formie związku niezależnych, suwerennych podmiotów, uzgadniających wspólne cele współpracy międzynarodowej, bez niszczenia czyjejkolwiek niezależności politycznej i warunków niezbędnych dla rozwoju poszczególnych narodów. Jesteśmy za Europą Ojczyzn. Polskim interesom narodowym nie odpowiada idea Euroregionów, prowadząca do zacierania się granic narodowych, z korzyścią, dla silniejszych ekonomicznie i politycznie państw.

Blog

KONSTYTUCJA UE BEZ PANA BOGA?

Posted on

Biskupi polscy zwrócili się do władz Rzeczpospolitej o dołożenie wszelkich starań, aby w preambule konstytucji europejskiej znalazło się odniesienie do wartości chrześcijańskich. W oświadczeniu biskupi polscy podzielają stanowisko Stolicy Apostolskiej co do potrzeby uwzględnienia w konstytucji europejskiej odwołania się do dziedzictwa chrześcijańskiego. Konferencja Episkopatu zaapelowała do wszystkich, od których to zależy, by preambuła uwidoczniła “korzenie Europy”. Biskupi zwracają uwagę, iż przyjęcie dodatkowej deklaracji bez uzupełnienia preambuły o odniesienie do dziedzictwa chrześcijańskiego nie miałoby żadnej mocy prawnej. “Deklaracja byłaby tylko deklaracją” – stwierdził rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch. Część polityków unijnych proponuje, żeby odniesienie do wartości chrześcijańskich znalazło się jedynie w dodatkowej deklaracji, a nie we wstępie do konstytucji Unii Europejskiej. Samoobrona RP jest zdecydowanie przeciwna takiemu traktowaniu roli chrześcijaństwa.

Blog

SAMOOBRONA – NUMER 3

Posted on

Państwowa Komisja Wyborcza w drodze losowania przyznała dziewiętnastu komitetom wyborczym jednolite numery dla okręgowych list kandydatów do PE. Samoobrona otrzymała numer: 3. W dolnośląskim sztabie wyborczym skomentowano tę wiadomość, mówiąc: numer 3 – trzy mandaty na każdy okręg.