Blog

MONITORING WYNIKU WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO…

Posted on

…zapowiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej kandydatów Samoobrony do PE lider listy dolnośląsko-opolskiej Ryszard Czarnecki. Celem tego monitoringu ma być ochrona rzeczywistego wyniku wyborów przed wszelkimi błędami, a przede wszystkim ich zmanipulowaniem. Obawy o chęć sfałszowania wyników eurowyborów pojawiły się po szeregu publikacji prasowych oraz wypowiedziach niektórych polityków, że „za wszelką cenę należy zatrzymać pochód Samoobrony po władzę”. Przestrzegając przed stosowaniem zasady „cel uświęca środki” Ryszard Czarnecki przestrzegł przed wszelkimi próbami „sterowania demokracją”. Z ubolewaniem odniósł się do faktu, ze niektóre komitety wyborcze – mimo apelu Samoobrony o kampanię fair play – w swoich publikacjach wyborczych dostępnych w prasie oraz mediach elektronicznych częściej zajmują się „opluwaniem Samoobrony” zamiast prezentowaniem własnych programów. Emitowanie rozmaitych gier lub wizualizacji dostępnych w Internecie przez kontrkandydatów określił mianem “poziomu kreta na Żuławach”.

Blog

STEREOTYP CZŁOWIEKA SAMOOBRONY

Posted on

W jednym z ostatnich wydań “Przewodnika Katolickiego” opublikowano tekst Jerzego M. Nowakowskiego pt.: “Z Lepperem po kraju”. Oto fragment tego artykułu: “Kiedy czyta się kolejne sondaże wskazujące na wzrost notowań Samoobrony i nieustająco wysoką pozycję Andrzeja Leppera w rankingu społecznego zaufania (a wierzy mu około 40 procent obywateli), to najchętniej odpowiadamy, iż wybierają go zawiedzeni, nieprzystosowani, niezamożni i tak dalej. A w głowie jawi się obraz niedomytego i zapijaczonego knajaka w gumofilcach. Pysznie – nie ma się czego obawiać, przecież tacy ludzie to jednak margines narodu. Otóż taki obraz jest kompletnie nieprawdziwy. Pamiętam moje zdziwienie, kiedy przed wyborami moja córka, wówczas uczennica dość elitarnego liceum, opowiedziała mi, jak w najbardziej snobistycznym, warszawskim ogólniaku podczas uczniowskich prawyborów większość młodzieży zagłosowała właśnie na Leppera. A zabawa z licealistami została potraktowana bardzo poważnie. Do szkoły zjechała większość partyjnych liderów. Przemawiali, odpowiadali na pytania… “Zagłosowali na Samoobronę przez przekorę i dla żartu”? – dopytywałem się córki. – Nie. Jak najbardziej serio – brzmiała odpowiedź. Lepper był jedynym, który zamiast mowy-trawy rozmawiał z uczniami normalnym językiem, jedynym, który mówił o problemach rzeczywiście istotnych dla uczniów. Młodzi ludzie zachowali się racjonalnie. Podobnie jak wielu wyborców Andrzeja Leppera. Wcale nie należących do lumpenproletariatu. To w dużej części ludzie aktywni, którzy próbowali coś zrobić, założyć jakiś biznes, stanąć samodzielnie na nogi, co w rezultacie się nie powiodło.” W dalszej części publikacji autor stwierdza, że: “Aby pokonać jeżdżącego po kraju Leppera, potrzebny jest sojusz mediów, uczciwych ruchów politycznych, organizacji obywatelskich, a także Kościoła. Sojusz skierowany nie tylko, a nawet nie przede wszystkim przeciwko Lepperowi, a przeciwko nieuczciwości w życiu publicznym.” Tekst kończy apelem: “Obawiam się wszakże, że to, co się dzieje, może być fragmentem niegłupio pomyślanego politycznego planu. Planu opartego na nadziei na sukces Samoobrony, przeciwko której będą musiały się zjednoczyć wszystkie “cywilizowane” siły polityczne. Tym sposobem skompromitowana SLD stałaby się nagle sojuszniczką PiS-u i Platformy Obywatelskiej.” Czyżby zapowiedź nowej koalicji w obecnym Sejmie czy też proroctwo w stosunku do następnego?

Blog

KRAJOWA KONWENCJA WYBORCZA

Posted on

Dzisiaj odbyła się trzecia w tej kampanii krajowa konwencja Samoobrony przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wszyscy kandydaci oraz działacze struktur terenowych partii spotkali się w Warszawie. Przewodniczący Andrzej Lepper w swoim wystąpieniu podkreślił wagę misji, jaką w imieniu Polski pełnić będą deputowani europejscy wybrani z listy Samoobrony. Zaapelował także o wzmożenie, w ostatnich dniach przed wyborami, działań struktur gminnych, powiatowych i wojewódzkich dla uzyskania możliwie najwyższego wyniku kandydatów Samoobrony. Podczas konwencji głos zabrał Ryszard Czarnecki relacjonując obszernie przebieg kampanii na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Blog

NAPRAWIĆ CO SIĘ DA…

Posted on

Podczas spotkania wyborczego w Grodkowie, uczestniczący w nim Ryszard Czarnecki oświadczył, że celem nadrzędnym obecności Samoobrony w Parlamencie Europejskim jest wspieranie programów rozwoju lokalnych społeczności. Poza tworzeniem warunków do koniecznej – zdaniem R. Czarneckiego – renegocjacji warunków obecności Polski w UE, niezbędne będzie współdziałanie z samorządami terytorialnymi (zwłaszcza na poziomie gmin), aby zdobywane dla Polski środki unijne były kierowane na rzeczywiste potrzeby małych miast i wsi. Uczestnicy spotkania z wielkim natężeniem apelowali do kandydatów Samoobrony do PE, aby zatroszczyli się o uratowanie i naprawienie wszystkiego, co jest niezbędne dla rozwoju przyszłych pokoleń Polek i Polaków.

Blog

PIS TEŻ SIĘ WYCOFA?

Posted on

Zbigniew Ziobro, którego raport w sprawie Rywingate przyjęty przez Sejm, stał się podstawą do inicjatywy Samoobrony w sprawie postawienia A. Kwaśniewskiego przed Trybunałem Stanu, wycofuje się ze swych pierwotnych deklaracji. Zdaniem posła PiS-u działania Samoobrony nie mają szans na powodzenie w obecnym Parlamencie i z tego powodu będzie sugerował, aby nie składać podpisów poselskich pod wnioskiem sformułowanym przez Przewodniczącego Andrzeja Leppera. Tym samym, po wcześniejszym wycofaniu się Platformy, szanse na przeprowadzenie procedury sejmowej, dotyczącej stwierdzonych w raporcie Z. Ziobry naruszeń prawa przez obecnego prezydenta RP, gwałtownie maleją.

Blog

CZY WARTO UCZESTNICZYĆ W WYBORACH?

Posted on

“Politycy zawiedli nas i teraz nie mogą oczekiwać, abyśmy na zawołanie pobiegli głosować”. “Dlaczego mamy Panu wierzyć, Panie Czarnecki?” Cytowane pytania padały podczas spotkania wyborczego w Brzegu, w którym brał udział Ryszard Czarnecki. Wiele żalu, poczucia rozczarowania i niepewności wylali kandydatom Samoobrony uczestnicy spotkania. Mówili o swoim braku zaufania do wszystkich polityków i obawach, że i tym razem Polaków czeka rozczarowanie. R. Czarnecki zapewnił, że mimo wszelkich słabości, które cechują wszystkich polityków, Samoobrona nie nosi w sumieniu “grzechu rozkradania Polski”, a wszelkie piętnowane przez media radykalne zachowania członków partii są wyrazem obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec rażących przejawów niesprawiedliwości i nieuczciwości aparatu państwa.

Blog

CZARNECKI BEZBŁĘDNY

Posted on

Jak podało dzisiejsze “Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska” kandydat Samoobrony do PE Ryszard Czarnecki bezbłędnie odpowiedział na pytania, postawione liderom wszystkich list z okręgu 12 w teście wiedzy o Unii Europejskiej. Jak czytamy w dzisiejszym wydaniu SP – GW: “…liderzy list wyborczych do Parlamentu Europejskiego wiedzą, gdzie odbywają się jego sesje. Wiedzą też, kto jest jego obecnym przewodniczącym. Gorzej jest, z ważnymi dla Europy i Polski datami. Niektórzy nie wiedzą kiedy podpisany został traktat w Maastricht, ani kiedy Polska złożyła wniosek o członkostwo w UE. Najlepszy okazał się kandydat Samoobrony, Ryszard Czarnecki jako jedyny odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania. Nie było innego wyjścia – dostał szóstkę. (…) Przez 9 pytań przeszedł jak burza. Problem miał tylko z tym o flagę Unii. Zastanawiał się dobre kilka minut. – Będę strzelał, bo nigdy nie wgłębiałem się w symbolikę flagi – powiedział w końcu zrezygnowany Czarnecki. Postawił na symbol maryjny i ten strzał dał mu ostateczne zwycięstwo. Jako jedyny odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania”.

W ocenie organizatorów testu pytania postawione kandydatom są “podstawowe dla kogoś, kto ma zamiar prowadzić politykę europejska, bowiem są one potrzebne do funkcjonowania. Znajomość czy nieznajomość odpowiedzi na nie będzie świadczyła o jakości deputowanego”.

Blog

CZAS NA OPAMIĘTANIE

Posted on

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, także polskich mediów, nie ma większych szans na zakończenie prac nad konstytucją europejską w czerwcu, czyli do końca półrocznej prezydencji Irlandii w UE. I dobrze! Konstytucja jest potrzebna Unii, jak świeczka diabłu (właśnie wymyśliłem nowe, polskie, przysłowie niczym porucznik Banaczek z amerykańskiego serialu). Projekt traktatu o ustanowieniu konstytucji jest w gruncie rzeczy psu na budę. Pomijając już brak bardzo ważnej preambuły, dotyczącej dziedzictwa chrześcijańskiego, kluczową sprawa jest odejście, w praktyce po roku 2009, od ustaleń traktatu z Nicei. Dla naszego kraju były one znacznie korzystniejsze niż propozycje zawarte w eurokonstytucji. Przesunięcie tej sprawy w czasie pokazuje, że UE jakoś egzystuje bez konstytucji. To z kolei oznacza, że można bez niej żyć. Im więcej czasu dla poszczególnych rządów na refleksję, tym więcej czasu na opamiętanie. Skorzystała z tego Wielka Brytania, której premier Tony Blair oświadczył już, że Albion konstytucji nie poprze. A to oznacza, że jej nie będzie – w tej bowiem kwestii w Unii obowiązuje zasada jednomyślności. Brytyjczycy zrobili to, o czym szereg innych narodów myślało, tyle, że po cichu. Osobiście uważam, że w sprawie konstytucji europejskiej powinno być w Polsce przeprowadzone referendum, Nie jest to bowiem decyzja, którą elity (marnej zresztą jakości) mogą narzucić społeczeństwu.

Blog

WROCŁAW I OPOLE ZAPROSZĄ UNIJNYCH PARLAMENTARZYSTÓW

Posted on

Lider dolnośląsko-opolskiej listy Samoobrony do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, podczas konferencji prasowej zapowiedział, że wybrani z tej listy w okręgu 12 deputowani, zaproszą do Wrocławia i Opola na wyjazdowe posiedzenia komisje europarlamentarne oraz klub frakcji, którą będzie współtworzyć Samoobrona. Inicjatywa ta służyć ma wzmocnieniu inicjatyw Dolnego Śląska i Opolszczyzny w pozyskiwaniu środków unijnych. Jest to zresztą kontynuacja pomysłu, zgłoszonego przez Ryszarda Czarneckiego w miniony piątek, kiedy kandydaci Samoobrony zadeklarowali pełną współpracę z samorządem terytorialnym w zakresie lobbingu na rzecz lokalnych przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Blog

KOLEJNY BUBEL OBECNEGO SEJMU

Posted on

Zdaniem Ryszarda Czarneckiego, zapisy projektu ustawy o prawie telekomunikacyjnym, które mają zobligować internautów zakładających darmowe konta poczty elektronicznej do rejestrowania się w biurach operatorów internetowych, są przykładem kolejnego nonsensu powstającego w Sejmie. Zapowiedział, że Samoobrona na pewno nie poprze takiego przepisu, między innymi dlatego, że będzie to oznaczać ucieczkę setek tysięcy polskich internautów do operatorów zagranicznych, co z kolei pozbawia operatorów polskich szans na rzeczywistą konkurencję. Poparł jednocześnie apele tysięcy internautów, którzy od kilku dni masowo protestują przeciw projektowanym przepisom. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej we Wrocławiu, Ryszard Czarnecki zwrócił uwagę na zjawisko zmiany wielu polskich ustaw dokonywanych pod dyktando różnych grup nacisku pod pretekstem harmonizacji prawa polskiego z unijnym. Proces ten był szczególnie widoczny w ostatnich miesiącach przed wstąpieniem Polski do UE.

Blog

PLATFORMA POZA OPOZYCJĄ

Posted on

Ustami lidera PO Jana M.Rokity PO oświadczyła, że już nie poprze wniosku Samoobrony o postawienie prezydenta A. Kwaśniewskiego przed Trybunałem Stanu. Podpisy pod tym wnioskiem zbierane są z inicjatywy Samoobrony. Jak dotąd stanowiska w tej kwestii nie zmieniły PiS, LPR i PSL.

Blog

PREZYDENT PRZED TRYBUNAŁ?

Posted on

Szef Samoobrony Andrzej Lepper zapowiedział, że w poniedziałek na biurko prezydenta trafi wezwanie, by Kwaśniewski zrzekł się urzędu. W wyniku przyjęcia przez Sejm raportu w sprawie Rywingate Samoobrona zdecydowała o złożeniu wniosku o postawienie A. Kwaśniewskiego przed Trybunałem Stanu. Poparcie dla inicjatywy Samoobrony zadeklarowały kluby PO, PiS, PSL i LPR. Przewodniczący A. Lepper dodał, że posłowie Samoobrony podpiszą się pod wnioskami o postawienie przed TS Millera i Kurczuka.