Blog

GDZIE SĄ PIENIĄDZE NA SŁUŻBĘ ZDROWIA?

Posted on

Jak podało Radio Watykan Polska Federacja Ruchów Obrony Życia protestuje przeciwko uznaniu za leki środków wczesnoporonnych i antykoncepcyjnych oraz umieszczaniu ich na liście leków refundowanych. Do ministerstwa zdrowia organizacja wysłała list protestacyjny. W opinii przedstawicieli Federacji refundacja tych środków może kosztować do 180 milionów złotych rocznie, co w sytuacji braku pieniędzy na leki ratujące życie i kłopotów finansowych wielu szpitali budzi zaniepokojenie. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia skupia 136 organizacji podejmujących działania na rzecz obrony życia i rodziny.

Blog

PO SPADA

Posted on

Według najnowszego sondażu TNS OBOP – gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbyły się w lipcu wygrałaby PO z 25% poparciem, które jest mniejsze o 3 % w porównaniu z czerwcem). LPR uzyskałaby 15% (wzrost o 2%). Samoobrona otrzymałaby 13% (bez zmian). Tak samo PiS. Oznacza to, że PO otrzymałaby 151 mandatów; LPR – 93, Samoobrona i PiS po 75. Wynik poniżej progu uzyskały m.in.: Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, Unia Wolności, Socjaldemokracja Polska, Unia Pracy, Inicjatywa dla Polski oraz Unia Polityki Realnej. Przedstawiciele OBOP stwierdzili, że w lipcu odnotowano “rekord społecznej demobilizacji”. W czerwcu udział w ewentualnych wyborach do Sejmu w sposób zdecydowany deklarowało 29%, a zdecydowanie nie chciało brać udziału 26% uprawnionych, to w lipcu zdecydowany udział deklarowało już tylko 24%, a zdecydowanie “nie” zadeklarowało – 36%.

Blog

PENSJE DLA EUROPOSŁÓW NAJPIERW W POLSKIM SEJMIE

Posted on

Sejm musi uchwalić ustawę umożliwiająca wypłaty pensji z budżetu naszym posłom do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z unijnymi przepisami, eurodeputowani dostają z kasy PE środki na utrzymanie biur poselskich i zatrudnienie asystentów, zaś pensje płacą posłom państwa członkowskie. Polska nie ma obecnie unormowań w tej sprawie. Po eurodeputowanych z PSL, za szybkim uchwaleniem odpowiedniej ustawy opowiedział się Dariusz Grabowski z LPR-u. Przeciwny szybkiemu tempu prac Jan M. Rokita z PO.

Blog

DROŻSZA ŻYWNOŚĆ W POLSCE

Posted on

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja w czerwcu, liczona rok do roku, wzrosła do 4,4%. W opinii Piotra Bielskiego z BZWBK inflację napędzały przede wszystkim szybko rosnące ceny żywności. Zwrócił tez uwagę, że po raz pierwszy od prawie czterech lat inflacja okazała się wyższa od poziomu założonego przez Radę Polityki Pieniężnej. Wysoki poziom inflacji w czerwcu może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do podwyżki stóp procentowych jeszcze w lipcu, zwłaszcza, że już w ubiegłym miesiącu Rada podwyższyła stopy o pół punktu procentowego. Jednak zdaniem P. Bielskiego spodziewane latem spadki cen żywności powinny być większe niż w 2003 r. Można zatem oczekiwać wyhamowania inflacji, aby pod koniec roku zatrzymać się na poziomie nieco niższym niż 4%. Z kolei Ministerstwo Finansów w bardziej uspokajającym komunikacie dotyczącym czynników proinflacyjnych, które wystąpiły w pierwszym półroczu i związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej, wymienia m.in. zmiany stawek celnych i wyższy popyt konsumentów zagranicznych oraz krajowych na niektóre towary żywnościowe.

Blog

ANDRZEJ LEPPER LECZY SIĘ NA WŁASNY KOSZT

Posted on

Andrzej Lepper jako pierwszy polski polityk publicznie zapowiedział, że w całości opłaci z własnych dochodów poselskich rachunki za niedawny pobyt w warszawskim szpitalu MSWiA oraz koszty zabiegu, któremu został tam poddany. Zdaniem lidera Samoobrony tego samego należy oczekiwać od wszystkich, którzy są odpowiedzialnych za katastrofalną sytuację służby zdrowia. “W sytuacji, w której setki tysięcy chorych w całej Polsce ma problemy z uzyskaniem nawet podstawowych, zagwarantowanych przez Konstytucję RP świadczeń medycznych, regulowanie rachunków za własne leczenie uważam za moralny obowiązek Prezydenta RP oraz jego ministrów, Premiera RP oraz członków poprzednich i obecnego rządu, posłów, senatorów obecnej i poprzedniej kadencji Sejmu.” – napisał w swoim oświadczeniu A. Lepper. Na początku lipca A. Lepper przeszedł operację wszczepienia dwóch tzw. stentów, które rozszerzają przewężenia w tętnicy wieńcowej. Do swojego oświadczenia Przewodniczący Samoobrony RP dołączył kopie dowodów wpłat darowizn: 5 000 zł na rzecz Kliniki Kardiologii Inwazyjnej szpitala MSWiA; 4 500 zł na rzecz Szpitala Dziecięcego przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie i 10 000 zł dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Oświadczenie i kopie wpłat zobaczysz w serwisie Samoobrony.

Blog

POLSKA DOPŁACI BOGATSZYM?

Posted on

Odwołany ze stanowiska wiceminister rolnictwa Jerzy Plewa miał doskonałą wiedzę i ogromne doświadczenie, ale w Brukseli był postrzegany jako osoba niezdolna do kompromisu, uważa szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras. Wiceminister został odwołany wczoraj wieczorem. Plewa ma w Brukseli opinię człowieka, który czepia się najdrobniejszych szczegółów. Zdaniem szefa UKIE, “gdy jesteśmy już członkiem Wspólnoty do rozmów z Brukselą potrzeba osoby bardziej elastycznej. Poinformował także, iż UKIE skupi się obecnie na przygotowaniu mechanizmu pozwalającego na szybkie wypracowanie stanowisk na każdym posiedzeniu Unii Europejskiej. “Polakom trudno się z Brukselą rozmawia, bo brakuje głównych wytycznych z Warszawy. Chodzi o wypracowanie instrukcji, którymi posługiwaliby się zarówno ministrowie, jak i urzędnicy” – wyjaśnił J.Pietras.

Blog

OBYWATELE UNII PONIŻEJ PROGU UBÓSTWA!

Posted on

Sekretarz Komitetu Spójności Społecznej Rady Europy J. Murray, podczas konferencji w Warszawie w miniony poniedziałek, stwierdził, że tysiące ludzi żyjących w ubożejących obszarach miejskich Europy i pozostających bez pracy i środków do życia, traci poczucie bezpieczeństwa. Z przedstawionego w Warszawie raportu Europejskiego Komitetu Spójności wynika, że 18 proc. ludności UE żyje w ubóstwie (tzn. osiąga dochód niższy od 60 proc. przeciętnego dochodu w danym kraju).

Blog

POLSKA DOPŁACI BOGATSZYM?

Posted on

Jak podała wczoraj “Gazeta Wyborcza” Komisja Budżetu UE zaproponuje jutro, aby najbogatsze kraje Unii dostawały co roku zwrot 7,5 mld euro ze swoich składek. Zdaniem “GW” dla Polski może to oznaczać niewielki wzrost wpłat do wspólnej kasy. Komisja zastanawia się przede wszystkim, co zrobić z tzw. rabatem brytyjskim. Od 1984 r. Wielka Brytania dostaje z kasy unijnej zwrot dwóch trzecich swojej składki, na co zrzucają się pozostałe kraje. Z tego powodu Polska w 2004 r. wpłaci do kasy UE ponad 100 mln euro. Komisja Budżetu chce jednak znieść wyłączność Londynu na rabat i obdarzyć nim wszystkie najbogatsze kraje Wspólnoty. Biedniejsze kraje, według założeń Komisji, mają nie stracić. Polska jednak w myśl tych planów miałaby przekazywać na najbogatsze państwa UE po 141 mln euro rocznie – a więc o 41 mln więcej (!!!), niż kosztuje nas rabat brytyjski w roku 2004.

Blog

POLSKA SOLIDARNOŚĆ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA

Posted on

“Będziemy głosować za profesorem Geremkiem, bo to przedstawiciel Polski i Europy Środkowej” – powiedział dzisiaj dziennikowi “Rzeczpospolita” Ryszard Czarnecki. Podobną deklarację złożył w imieniu PiS M.Kamiński. Obaj polscy posłowie podtrzymali różnice polityczne dzielące Samoobronę i PiS z UW w Polsce, a nawet ich nurty polityczne w PE, ale stwierdzili zdecydowanie, że nie należy ich demonstrować w takim głosowaniu. PO w ramach swojej frakcji zgłosi Jacka Saryusza-Wolskiego na wiceprzewodniczącego PE. Znaczenie tej nominacji nie jest duże, bo zastępców w poprzedniej kadencji było aż 14 i jest oczywiste, że największa partia z największego nowego państwa członkowskiego powinna otrzymać takie stanowisko. Platforma oczekuje też na fotel szefa jednej z ważnych komisji. Przeciwko kandydaturze B. Geremka będą więc głosować polscy eurodeputowani z PO, SLD, SdPl i PSL i zapewne LPR. Warto też zwrócić uwagę na nierzetelność TVP, która w “Wiadomościach” podała, iż Samoobrona nie poprze kandydatury B. Geremka. Dziennikarze TVP nawet nie pytali o opinię w tej sprawie żadnego z deputowanych Samoobrony.

Blog

ZAWIŁOŚCI GIERTYCHA

Posted on

Przewodniczący Ligi Polskich Rodzin Roman Giertych w wywiadzie dla niemieckiego dziennika “Die Welt” oświadczył, że jeśli konstytucja unijna wejdzie w życie, to “Polska powinna opuścić Unię Europejską”. Zapowiedział, że jeśli jego ugrupowanie przejmie władzę, to doprowadzi do wyjścia Polski z Unii – nawet wbrew większość Polaków, która zaakceptowałaby konstytucję w referendum. W tym samym wywiadzie przyznał, że pod względem ekonomicznym na integracji bardziej zyskała Polska, ale i tak po przyjęciu konstytucji unijnej powinniśmy to opuścić wspólnotę europejską, niezależnie od tego jakie miałoby to dla Polski konsekwencje polityczne i gospodarcze. W opinii lidera LPR-u istnieje możliwość, że UE będzie ewoluować w kierunku superpaństwa, a wedug jego partii Polsce potrzebny jest wolny rynek. Kilka zdań dalej lider LPR-u przyznał, iż wolny rynek faktycznie teraz Polskę objął.

Blog

RÓWNI I RÓWNIEJSI

Posted on

Zarejestrowani w Polsce bezrobotni z Unii Europejskiej będą otrzymywać zasiłki w polskich urzędach pracy w wysokości przysługującej w ich krajach ojczystych. To samo prawo dotyczy bezrobotnych Polaków, którzy wyjadą do krajów Wspólnoty. Ministerstwo Pracy twierdzi, że wypłacone pieniądze zostaną Polsce zwrócone. Różnica w wysokości zasiłku jest na przykładzie Polaka i Duńczyka dziesięciokrotna – na korzyść Duńczyka. Ministerstwo Pracy zapewnia, że będziemy występować do krajów UE o zwrot kwot wypłaconych obcokrajowcom. Według prawa UE, każda osoba bezrobotna, z prawem do zasiłku, może wyjechać do któregoś z krajów Wspólnoty w celu poszukiwania pracy zachowując prawo do “swojego” zasiłku. Jest to efekt unijnej zasady wolności przepływu osób i pracowników. Wspomniany przykładowy zarejestrowany w urzędzie pracy Duńczyk będzie uzyskiwał miesięczny zasiłek w wysokości 5 200 zł, zaś Polak, która wyjechał do Danii już tylko około 500 złotych, tyle bowiem wypłaca się bezrobotnym w Polsce.

Blog

CO W BRUKSELSKIEJ TRAWIE PISZCZY

Posted on

Parlament Europejski zdecydował, że zwiększa ilość swoich stałych komisji z siedemnastu do dwudziestu. Każdy poseł ma prawo być w dwóch komisjach, w jednej jako członek, w drugiej jako zastępca członka (niestety przypomina mi to komunistyczną nomenklaturę z członkami i zastępcami członka Biura Politycznego i Komitetu Centralnego KPZR, PZPR itd.).

W zasadzie powinienem napisać precyzyjnie: każdy poseł teoretycznie może być w dwóch komisjach, bo w praktyce może być w trzech. Dlaczego? Ponieważ PE uznał, że udział w niektórych komisjach będzie pozwalał jednocześnie zasiadać w dwóch innych. To Komisje cieszące się najmniejsza popularnością wśród posłów.

Należą do nich np. komisja praw kobiet, której mężczyźni unikają, ale same kobiety jakoś też. Z tego wynika, że feministek w PE nie jest tak dużo, jak mogłoby się to wydawać. Inną komisją unikaną przez posłów jest komisja kontroli budżetu. Niechęć do zasiadania w niej wynika z tego, że to właśnie to gremium czy też jego członkowie w ostatnim czasie ujawniło szereg afer korupcyjnych czy nadużyć w samym Parlamencie Europejskim czy innych strukturach unijnych. Posłowie – którzy sami mają sporo do ukrycia, np. w zakresie manipulowania środkami na podróże czy diety – nie chcą pracować w tej komisji, aby nie być ewentualnym przedmiotem zemsty ze strony administracji. Również bardzo mało obleganą komisją jest komisja rybołówstwa, chociaż niektórzy unijni politycy wolą łowić ryby w mętnej wodzie, a wielu z nich jest grubymi rybami.

Parlament oficjalnie startuje w nowej kadencji 2004 – 2009 w dniu 20 lipca na uroczystej sesji we francuskim Strasburgu. Na razie trwają szkolenia posłów: na przykład w najbliższą środę, odbędą się takowe już po raz drugi w Brukseli. Trwa też kompletowanie komisji i delegacji, czyli przedstawicielstw PE do kontaktów z władzami państw i regionów na świecie, które UE uznała za istotne.