Blog

ULGI PODATKOWE W UE

Posted on

Nie wymyślajmy prochu, bo Chińczycy już to dawno zrobili. Nie wymyślajmy koła, bo też zostało już wymyślone. Naśladujmy tych, którzy przed nami wprowadzili w życie szereg rozwiązań gospodarczych. Dziś śmiało można je przenieść na polski grunt. Tylko trzeba chcieć.

Mała, ale rozsądna Belgia wprowadziła w swoim czasie, ze świetnym skutkiem, możliwość odliczania od podatku określonej kwoty na inwestycje. W Królestwie Belgii zastosowano również zwolnienia do podatku z tytułu kupna nieruchomości. Takie ulgi podatkowe obowiązują od 3 do 5 lat, w zależności od rodzaju inwestycji i – uwaga – liczby stworzonych nowych miejsc pracy.

Sąsiednia, większa, ale równie rozsądna Francja, do swojego systemu fiskalnego wprowadziła dwa bardzo interesujące instrumenty. Po pierwsze: zwolnienia podatkowe z podatku od nieruchomości na okres 2 lat dla firm inwestujących na tzw. obszarach upośledzonych ze względów geograficznych (np. tereny górzyste), ze względów społecznych (np. wysokie bezrobocie) i ze względów gospodarczych. Po drugie: udostępniono tzw. kredyt podatkowy dla firm w wysokości 1524 euro, za każde nowe miejsce pracy.

Z kolei w Niemczech firmy jednoosobowe, których zysk roczny nie przekracza 245 tys. euro mają obniżoną stawkę podatku dochodowego. Także w RFN firmy małe (a więc zatrudniające od 1 do 50 pracowników, choć w praktyce chodzi o tzw. mikro-przedsiębiorstwa, zatrudniające 1-10 pracowników), z obrotem rocznym poniżej 50 tys. euro mają korzystniejsze opodatkowanie VAT. Plan Schroedera, tym się rożni od planu Hausnera, że zakłada, po roku 2005, zmniejszenie obciążeń podatkowych dla niemieckich małych i średnich firm, o prawie 9 mld euro. Plan Hausnera litościwie przemilczę.

W Hiszpanii zredukowano stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 35% do 30% dla firm małych i średnich.
Na drugim krańcu Europy w Republice Irlandii wprowadzono niższą stawkę podatku dochodowego dla firm mających obrót poniżej 63 tys. euro rocznie. Natomiast firmy mające obrót w skali roku poniżej 400 tys. euro w ogóle nie płacą podatku.

Jednak największe ulgi podatkowe w krajach UE ma Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Właśnie w Albionie firmy mające dochód poniżej 52 tys. funtów (uwaga nie :euro! w Wielkiej Brytanii bowiem dalej obowiązują stare, poczciwe funty szterligi) rocznie – są zwolnione z rejestracji dla potrzeb podatku VAT. Natomiast firmy o dochodzie poniżej 10 tys. funtów, płacą tylko 10% podatek dochodowy. Dodać tu jeszcze należy, że wszystkie brytyjskie firmy, z obrotem rocznym nie przekraczającym 100 tys. GBP mają uproszczoną procedurę podatkową. Aby zaś zachęcić prywatnych przedsiębiorców do rozliczania się z fiskusem przez internet, Londyn każdej firmie, która się na to zdecydowała dawał małą, ale powszechnie wykorzystywana ulgę w kwocie 50 funtów.

W królestwie Danii, po uproszczeniu procedur administracyjnych, czeka się na rozpoczęcie działalności gospodarczej już nie 11, a 8 dni, co skrupulatni Duńczycy odtrąbili jako sukces.

W Portugalii, gdzie małe i średnie firmy zatrudniają aż 80% wszystkich pracujących w tym kraju, władze zdecydowały o utworzeniu 6 w skali państwa – instytucji, gdzie kompleksowo obsługuje się małe i średnie firmy (np. cała procedura rejestracji firm). Nazwane one zostały Centrami Formalności Przedsiębiorcy. Portugalskie firmy jednoosobowe mogą zresztą rozpocząć działalność w ciągu 1 dnia, wystarczy, że zarejestrują się w odpowiednim urzędzie finansowym.

Wchodząc do Unii, warto wiedzieć gdzie wchodzimy. UE to różnorodność. Różne systemy i rozwiązania przyjęto w poszczególnych krajach członkowskich. My musimy mądrze skopiować to, co najlepsze we wszystkich państwach póki co – “15”.

Na koniec serdeczny apel do Państwa: Lubimy tę Unię czy nie, my jako Polska i Polacy, po prostu róbmy swoje. I twardo walczmy o nasze interesy. To są właśnie życzenia dla każdego z nas z okazji 1 maja, czyli dnia wejścia Polski do UE.

Blog

KONKRETY NA STÓŁ

Posted on

Polska weszła do Unii. Na tych łamach wiele razy powtarzałem, że UE to bardzo duża różnorodność, różne modele gospodarcze, choć połączone Wspólnym Rynkiem i wspólnym prawem. Dlatego też nie mówmy, że w jakiejś dziedzinie naśladować będziemy Unię Europejską, ale odwołajmy się do przykładów i rozwiązań konkretnych krajów. Oczywiście po to żeby – przynajmniej – selektywnie zastosować je w Polsce. Gdybym był prezydentem lub premierem – albo doradzał prezydentowi lub premierowi (wersja bardziej realistyczna) przeniósłbym do Polski następujące rozwiązania.

Z Holandii – rządowe gwarancje kredytowe dla małych i średnich firm. Z Austrii – fundowanie przez państwo kapitału początkowego dla firma wprowadzających innowacje. Z Niemiec – system kredytów komercyjnych oraz system venture capital. (funduszy ryzyka kapitałowego) finansujących małe firmy. Z Hiszpanii – metody pozyskania funduszy UE dla małego biznesu i przeszło trzydzieści instrumentów wsparcia tego sektora przez rząd., który finansuje do 50% inwestycji MSP (małych i średnich firm) w postaci pomocy bezzwrotnej lub kredytów o zerowym lub bardzo niskim procentowaniu. Z Grecji system wsparcia dla małych firm, które rozpoczynają działalność, aż do 160 tys. euro na firmę a konkretnie 159700 euro).

Oczywiście drobni przedsiębiorcy korzystają nie tylko (choć głównie) z pomocy własnych rządów, ale także instytucji europejskich. Zwłaszcza chodzi tu o Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) z siedziba w Luksemburgu, który udzielił firmom z sektora MSP (a więc zatrudniającym do 250 pracowników z obrotem rocznym do 40 mln euro) 1/3 wszystkich udzielonych im kredytów w całej Unii Europejskiej (resztę uczyniły banki w poszczególnych krajach) kredyty te miały wartość 8,3 mld euro i skorzystało z nich ponad 49 tys firm. Olbrzymia wielkość z nich zatrudniała mniej niż 50 pracowników i miała obrót roczny mniej niż 7 mln euro.

Oczywiście kopiować trzeba nie mechanicznie, lecz wybiórczo. Nie naśladujmy więc greckiej korupcji, włoskiej rozdętej i opieszałej biurokracji oraz systemu pomocy dla małych firm w Finlandii, gdzie nastąpiło skupienie środków w zamkniętej grupie odbiorców: 25% firm konsumowało 80% całości subsydiów przyznawanych prze fińskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

1 maja politycy i urzędnicy wypięli piersi, strzelały butelki szampana, podczas unijnych festynów grała muzyczka – ale od tego świętowania nasza wiedza o UE nie wzrosła, a sympatia Unii do Polski – tez nie. Czas odejść od sloganów, hasełek, deklamacji do konkretów. Właśnie o tych konkretach – o tym co warto i trzeba przenieść na polski grunt – i to jak najszybciej jest ten tekst.

Zachęcam wszystkich do mówienia konkretami. Czas mówienia zaklęciami, gadki szmatki skończył się. Czas polityków opowiadających głodne kawałki, banały i nie potrafią od ogółu przejść do szczegółu – też się, mam, nadzieje kończy. I to dzięki Państwu.

Blog

GDZIE INDZIEJ – PAŃSTWO POMAGA…

Posted on

Unia Europejska – jak miłość – niejedno ma imię. Bo Unia to “jedność w różnorodności”. Także, gdy chodzi o pomoc udzielaną poszczególnym grupom zawodowym czy społecznym. UE tak naprawdę tworzy tylko pewne formalno-prawne ramy pomocy dla małych i średnich firm, ale obraz (czyli jak ta pomoc faktycznie wygląda) jest już malowany przez poszczególne kraje członkowskie.

W Grecji ustawa o prawie bankowym zobowiązuje wszystkie istniejące tam banki (jest ich 41) do przeznaczania 10% zgromadzonych depozytów na kredytowanie małych i średnich firm. Greckie przedsiębiorstwa na rozpoczęcie działalności mogą otrzymać do 160 tys. euro, dokładnie do 159 700 euro. Dzięki systemowi wsparcia dla tego sektora 15% greckich firm leasinguje środki produkcji, 23% korzysta z linii kredytowych w rachunku bieżącym, 53% ma zaciągnięte krótko- i średnioterminowe pożyczki, 43% posiada strategie e-commerce a 20% wykorzystuje w swojej działalności bankowość elektroniczną. Państwo wspiera działalność sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw), nie dlatego że jest takie miłe, ale dlatego, że zatrudniają one 80% ogółu pracujących Greków. Prawie 2/3 z tych firm to przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe. Blisko 30% eksportuje swoje wyroby, ta pomoc państwa przekłada się na: z jednej strony – zwiększenie ilości podmiotów gospodarczych a z drugiej – na zwiększenie zatrudnienia. I tak, o ile w 1990 roku dokonanych zostało 18.765 zgłoszeń podatkowych, to w 1994 roku liczba ta wzrosła do 40.886, a w roku 2000 było już ponad 400 tys. firm płacących regularnie podatki do skarbu państwa!!!! W tym samym 2000 roku aż 56% greckich firm zwiększyło zatrudnienie! Warto podkreślić, że ten rozwój gospodarczy był dziełem przede wszystkim decyzji rządu greckiego i wyboru przez władze Republiki takiego, a nie innego modelu wsparcia dla małych i średnich firm. Nastąpiło to zresztą dopiero w drugiej dekadzie obecności w strukturach europejskich. Pierwsze lata były bowiem dla Grecji bardzo ciężkie.

Z kolei w Hiszpanii, dzięki pomocy państwa, przedsiębiorca może liczyć na pomoc ze strony państwa w postaci 20-50% (a w wyjątkowych sytuacjach do 80%) wartości kredytu. Przy czym, pomoc ta polega na udzieleniu pożyczki bezzwrotnej, kredycie 0% lub kredycie bardzo nisko oprocentowanym. W Królestwie Hiszpanii istnieje aż przeszło 30 instrumentów pomocy dla małych firm (w regionie madryckim ponad 50). Jedną z nich jest niższa stawka opodatkowania od podmiotów gospodarczych (30% zamiast 35%). Pomoc ta obejmuje także znaczące odciążenie firm z tytułu obciążeń socjalnych! Aż od 40-50% hiszpańskiego “ZUS-u” bierze na siebie państwo, gwarantując w ten sposób mniejsze wydatki firmom, oraz pozwalając zaoszczędzone środki przeznaczyć na inwestycje, tworzenie nowych miejsc pracy lub na unowocześnianie firm czy zakup technologii itd.itp. Państwo hiszpańskie również wywiera skuteczny nacisk na firmy dostarczające np. energię elektryczną, aby obniżały stawki za dostawy prądu dla ” small bussinesu”. Łatwo dostępne są też kredyty dla ludzi młodych, absolwentów uczelni czy szkół średnich oraz firm kierowanych przez kobiety. Przy tzw. restrukturyzacji stoczni czy kopalń, to państwo bierze na siebie wieloletnie odprawy socjalne.
Grecja i Hiszpania to kraje członkowskie UE . Stosują one bardzo daleko idący zakres pomocy państwowej dla małych i średnich firm. Czy jest to interwencjonizm państwa w gospodarkę? Tak! Czy UE to akceptuje? Tak!
Czy Polska może również skorzystać z takich form pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw? Tak! O ile oczywiście liberałowie nie wmówią polskiemu społeczeństwu, że jest to niemożliwe.

Blog

POLSKA: W POSZUKIWANIU SOJUSZY

Posted on

Za kilkaset godzin Polska wchodzi do Unii Europejskiej. Ale nie jest to żaden koniec procesu. Tak naprawdę mecz się dopiero zaczyna. Co prawda, gramy pod górkę (złe warunki naszego akcesu do UE), sędzia co i raz odgwizduje nam rzekome faule i karze czerwonymi kartkami (Komisja Europejska bardzo twardo walczy o interesy “starej Europy” często kosztem Polski), to jednak ten euromecz już się właściwie zaczął.

Ci, którzy mówią, że 1 maja 2004 skończą się nasze problemy, bo znajdziemy się w “rodzinnej Europie” – nie wiedzą, co mówią. Ci, którzy mówią, że 1 maja 2004 nastąpi katastrofa i koniec Polski – też nie wiedzą, co mówią. A ponieważ mamy okres okołowielkanocny, to zamiast polemizować, poprzestanę na formule: “…odpuść im, bo nie wiedzą co czynią…”

Już dzisiaj warto i trzeba myśleć o zapewnieniu maksymalnie korzystnej pozycji Polski w strukturach europejskich. Oczywiście trzeba renegocjować Traktat Akcesyjny, ale nie można na tym poprzestać. To nie załatwia sprawy. Należy zadbać o szerszą wizję i strategiczny plan. Musimy wiedzieć, z kim nam bardziej po drodze, po co i dlaczego? Jasne zdefiniowanie tego, co może uporządkować polską politykę zagraniczną i nada jej stały impuls, obojętnie od tego kto rządzi.

Specyfika Unii Europejskiej i wielokierunkowość jej polityki stwarzają możliwości wielu i to różnorodnych sojuszy. Mają one charakter “wspólnoty interesów” o określonych azymutach (gospodarczych, funduszy unijnych, politycznych, bezpieczeństwa narodowego, geograficznych). Warto wymienić najważniejsze kierunki, choć na pewno nie wszystkie:
1. Polska w wymiarze północnym UE. Nasz kraj wchodzi do Unii obok Litwy, Łotwy, Estonii. Dołączamy do Danii (w EWG od 1973) oraz Szwecji i Finlandii (w UE od 1995). Te kraje były dotychczas swoistym marginesem Unii. Teraz dzięki wejściu Rzeczypospolitej oś UE przesuwa się wyraźnie z południa na północ.

2. Grupa Wyszehradzka (czyli Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Dotychczas państwa te raczej pozorowały współpracę, ale teraz ich solidarna postawa wobec Brukseli będzie ekonomiczną koniecznością.

3. “Wielka Ósemka”, czyli kraje naszego regionu Europy (Grupa Wyszehradzka + kraje bałtyckie + Słowenia): łączy nas sprawa wspólnej, przyszłej walki o fundusze strukturalne i unijne dotacje. Dotychczas jednak państwa Europy Środkowo-Wschodniej zdawały się rozgrywać przez “starą Europę”.

4. Rolnicze kraje UE: Francja, Hiszpania, Polska, Włochy, Portugalia Grecja: wszystkim tym krajom zależy na utrzymaniu CAP czyli Wspólnotowej Polityki Rolnej w jej obecnym kształcie (z niewielkimi korektami) i porównywalną pozycją w budżecie UE.

5. Sojusz Średnich Państw, a więc: Warszawa – Madryt: nie tak duże, zamożne jak “gruba czwórka” (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy), ale znacznie więksi niż małe, i bardzo małe państwa “starej” i “nowej” Europy.

6. Kraje “Europy Narodów” – państwa sceptyczne wobec nadmiernej federalizacji (prawo kontynentu) i przekształcania UE w jedno państwo europejskie (Stany Zjednoczone Europy). Do tej “koalicji eurorealistów” należy zaliczyć raczej wszystkie kraje wchodzące do UE 01 maja 2004 oraz 3 kolejne w latach 2007-2008 (Bułgaria, Rumunia, Chorwacja), ale także Wielką Brytanię, Irlandię, Szwecję, Danię oraz Hiszpanię i Portugalię.

7. Kraje “Chrześcijańskiej Europy” – a więc narody, dla których dziedzictwo chrześcijańskie (niekoniecznie katolickie), bo zaliczyłbym tu także prawosławną Grecję) są ważnym punktem odniesienia także współcześnie. W tej grupie, poza Polską i wspomnianą Grecją, są także kraje Półwyspu Iberyjskiego (Hiszpania i Portugalia), Republika Irlandii, Włochy, Słowacja, w dużym stopniu Węgry, ale również w dalszej przyszłości prawosławne Bułgaria i Rumunia, katolicka Chorwacja, a wcześniej katolicka Słowenia. Spór o preambułę w Konstytucji Europejskiej jest przykładem na to, że wartości w brudnym świecie polityki czasem coś znaczą, a także wywołują międzynarodową solidarność.

Jak widać są to sojusze z jednej strony : a. potencjalne, b. naturalne, c. niewykluczające się wzajemnie Już dziś warto o tym myśleć odrzucając bezrefleksyjną aprobatę UE przez euroentuzjastów, ale także bezrefleksyjną negację wychodzącą z obozu eurosceptykow.

Blog

KORUPCJA W UNII!

Posted on

Grupa deputowanych do Parlamentu Europejskiego zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie Komisji Europejskiej! Gdyby ten wniosek postawiono na forum PE, byłby to już czwarty taki przypadek w historii.

Pierwsze dwie próby odwołania władz Unii zakończyły się niepowodzeniem Ale trzecia, przed kilkoma laty, była już skuteczna. Po miażdżących raportach europejskiego “NIK-u”, czyli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (z siedzibą w Luksemburgu), dotyczących niegospodarności i korupcji Komisji oraz nepotyzmu komisarzy, Parlament Europejski doprowadził do zbiorowej dymisji tego tak bardzo decyzyjnego organu UE. A tak na marginesie: jednym z zarzutów Trybunału wobec Komisji były okoliczności niesprawiedliwego “ukarania” Polski i Węgier nieprzyznaniem identycznej zresztą kwoty 34 mln ECU. Stało się to półtora roku po tym, gdy polskie media i duża część klasy politycznej oskarżyła o sprawy utraty pieniędzy ówczesnego ministra ds. integracji europejskiej, czyli mnie. Komisja Europejska przyznała, że wina leży po stronie Unii. Decyzje w tej sprawie podjęła – jak się okazało – Rada Unii Europejskiej, a nie Komisja. Rada zaś, również przyznając, że grzech fałszywego oskarżenia leży po stronie Brukseli dowodziła, że formalna odpowiedzialność ciąży na Komisji. Zostawmy to jednak, choć cała historia pokazuje, jak bardzo bywa omylna szacowna Unia Europejska.

Powodem do czwartego w historii eurostruktur wniosku o dymisję jest gigantyczna afera korupcyjna, która od paru miesięcy bulwersuje europejską opinię publiczną. Chodzi o EUROSTAT, czyli unijną agendę, zajmującą się badaniami statystycznymi na wielką skalę na potrzeby władz UE. Okazało się, że w tym organie UE machloje mają niewiarygodny wręcz rozmiar. Część eurodeputowanych zaryczała więc jak ranny łoś. Aby postawić formalnie wniosek o odwołanie Komisji Europejskiej, potrzeba zgromadzić podpisy 10 % deputowanych do PE. W obecnym Parlamencie jest 646 deputowanych, w przyszłym obejmującym reprezentantów już 25 krajów będzie ich więcej – 726, a więc próg ten podniesie się do 72 deputowanych. W chwili, gdy piszę te słowa zebrano już ponad sześćdziesiąt podpisów. Akcja ta jest koordynowana przez frakcję EDD (Europa Demokracji i Różnorodności), na czele której stoi mój dobry znajomy i prawdopodobny partner Jeans Peter Bonde z Danii. Oczywiście cała procedura odwołania komisji Europejskiej jest skomplikowana. Na razie zrobiono pierwszy ważny krok. Wątpię, czy do formalnej dymisji dojdzie – przecież już za dwa miesiące są wybory do Europarlamentu. Akcja ta ma więc gównie wymiar moralny. Pokazuje ona jednak, że UE nie jest wcale taka święta, jak ja malują niektórzy polscy politycy i propagandziści.
Walcząc z korupcją w Polsce, nie liczmy na to, że po wejściu do UE Bruksela za nas ten problem rozwiąże. Przeciwnie! Sama ma z nią problemy. Nie liczmy więc na cudowne recepty z brukselskiej apteki. Tamtejsi urzędnicy też mają swoje grzechy.

Blog

UWAGA PODWYŻKI

Posted on

Po pierwszym maja 2004 nastąpią podwyżki cen wielu towarów. Spowodowane będzie to zmianą w systemie podatku VAT i akcyzy. To z kolei spowoduje zwłaszcza wzrost cen żywności oraz kosztów produkcji. Późniejsze podwyżki (w latach 2005 i następnych) to już efekt domina czy też, jak kto woli, “kuli śnieżnej”. Jedne podwyżki nakręcać będą kolejne.

Spodziewane “unijne” podwyżki nie będą dla Polaków niespodzianka. Aż 75% ankietowanych obywateli RP spodziewa się – i słusznie – wzrostu cen żywności, 61% również zasadnie “oczekuje” wzrostu kosztów obuwia i odzieży. A skoro ludzie podwyżek “oczekują” to stwarza to dogodny klimat, żeby były one większe i dotyczyły dłuższej listy towarów niż wynikałoby to z praw rynku. Podobny efekt nastąpił przy wchodzeniu do strefy euro 12 krajów Unii Europejskiej. Zwłaszcza spektakularne to było we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech, gdzie producenci i kupcy wykorzystali ten “europretekst” jako okazję do olbrzymich podwyżek cen. Pamiętam jak przed rokiem mówił mi o tym, oprowadzając po rzymskich sklepach, Zbyszek Boniek.

Co podrożeje w Polsce? Zwłaszcza żywność: mleko 40%, cukier 35%, pieczywo 10-15%, rośliny oleiste 10-15%. Ale wrosną też ceny energii, opału, czynszów, remontów. Oczywiście będą też obniżki cen. Co potanieje? Samochody luksusowe, niektóre alkohole, kosmetyki, perfumy, tekstylia z Turcji (inne cła!).

Jak widać podwyżki dotyczą towarów, które kupują wszyscy, bo są one potrzebne do przeżycia, obniżki zaś dotyczą tych towarów, na które stać nielicznych. Można więc powiedzieć, że stracą wszyscy a zyskają niektórzy. To jest również z jeden z uroków UE w Polsce…
Przestrzegałbym jednak, przed widzeniem naszego akcesu do UE w biało-czarnych barwach, nie będzie tak pięknie i milutko jak obiecywali nam autorzy egzotycznej koalicji “propagandy sukcesu”, (SLD, PSL, Platforma Obywatelska, PiS), ani też tak tragicznie jak wieszczyli skrajni eurosceptycy, którzy nie wierząc we własny naród, przedstawiali Polskę po 01 maja 2004 jako podbitą i całkiem wykorzystana kolonię. Pierwsze lata w Unii, także dzięki podwyżkom cen – będą bardzo ciężkie (na podwyżki limitów produkcyjnych czy dopłat – w przeciwieństwie do podwyżek cen ciężko liczyć) ale nie wszystko jest przesądzone. Trzeba twardo bić się o nasze interesy, nawet zmieniając warunki nieszczęsnego traktatu akcesyjnego podpisanego przez obecny rząd.

Blog

BRUKSELA KONTRA POLSCY ROLNICY

Posted on

Już gołym okiem widać, że Unia Europejska – wbrew zapewnieniom i obietnicom – nie traktuje nas po partnersku. Dla bogatej Unii, w jej obecnym kształcie (15 państw), jesteśmy nowym, biednym kuzynem, traktowanym z góry i nie dopuszczanym na salony. Bruksela w tej chwili nie dba nawet już o pozory, szczególnie widać to na przykładzie rolnictwa i sektora rolno – spożywczego.

Polska będzie jednym z trzech największych producentów rolniczych przyszłej, poszerzonej Unii Europejskiej (obok Francji i Hiszpanii). Nasi zachodni partnerzy wiedzą o tym i od dłuższego czasu traktowali polskich rolników jako poważnego konkurenta dla swoich farmerów. Pierwsze oznaki tego widać było jeszcze w Układzie Stowarzyszeniowym miedzy Rzeczypospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi z 1991 roku (ten mało korzystny dla nas Traktat wynegocjowany był m.in. przez dwóch, obecnych liderów Platformy Obywatelskiej Andrzeja Olechowskiego i Jacka Saryusza-Wolskiego). Ale szczególnie widoczne to jest w Traktacie Akcesyjnym z grudnia 2002 roku (Kopenhaga) a ratyfikowanym w kwietniu 2003 roku (Ateny).

Polska otrzymała generalnie najniższe limity produkcyjne na wyroby rolno – spożywcze. Koronnym, choć jednym z wielu przykładów jest limit produkcji mleka – 240 litrów na głowę mieszkańca rocznie. Taką samą produkcję roczną mieliśmy tuż po zniszczeniach wojennych w 1951 roku! Polska ma najniższe limity w tym obszarze ze wszystkich krajów kandydujących do Unii (w porównaniu z niektórymi aż dwa razy mniej!). Również znacznie bogatsze od nas państwa UE, które mocno dotują swoje rolnictwo, mają te limity zdecydowanie wyższe (w Irlandii sięgać one mogą nawet 1100 litrów na obywatela rocznie). W ostatnich dniach Unia, jednostronnie powołując się na art. 23 nieszczęsnego Traktatu Akcesyjnego (autorstwa polityków SLD i PSL) zdecydowała, że polscy rolnicy nie będą mieli szans na zwiększone dopłaty w takich grupach towarowych jak m.in. masło, mleko w proszku i orzechy, aż po rok 2013. To oczywiście tylko potwierdzenie dyskryminacyjnego dla Polski i innych krajów wchodzących do UE systemu dopłat, który zakłada, że nasi dostaną zaledwie 1 tych dopłat co na Zachodzie. I choć dopłaty te mają stopniowo rosnąć to i tak rosnąć będą one w dużym stopniu… z budżetu państwa polskiego. A to oznacza, że ofiarny, polski podatnik zastąpi Brukselę!

Stratedzy Unii zauważyli olbrzymie, korzystne zmiany w sektorze rolnym w Polsce po 1989 roku. Unowocześnienie gospodarstw rolnych, ich powiększanie oraz większa zdolność konkurencyjna, zdrowsza niż produkowana w UE żywność – to atuty, których przestraszyła się Bruksela. Stąd skuteczne działania ich negocjatorów w celu zarówno zaniżania limitów produkcyjnych w sektorze rolno – spożywczym jak i ustanowienia sytemu dopłat “na otarcie łez” i “resztek z Pańskiego stołu”!!

Szkoda tylko, że obecny rząd Millera stał się w wielu sprawach pasem transmisyjnym żądań UE wobec Polski. To właśnie pod dyktando Unii, Rada Ministrów RP przedstawiła Sejmowi projekt ustawy uderzający w naszych kupców i producentów, którzy zaczęli gromadzić różne towary, aby je korzystnie, po wyższych cenach sprzedać tuż po 1 maja 2004 (przypomnijmy, że dotyczyło to 200 towarów!). Co prawda posłowie ten brukselsko-warszawski pomysł odrzucili, ale w tej sprawie najbardziej bolesna była postawa naszych władz, które robią to, co narzucą unijni biurokraci.

Jeżeli dziś, ktoś mami polskich rolników, że Unia stanie się dla nich rajem, a oni dostaną (jak przed 30 laty Irlandczycy) dostęp do rynków zbytu UE), to jest po prostu oszustem, albo powinien pisać bajeczki dla dzieci. Choć ja osobiście wolałbym, aby moje dzieci takich bajek nie czytały. Pierwsze lata w UE będą dla wszystkich moich rodaków-rolników bardzo ciężkie. Może nawet najcięższe od czasów zakładania kołchozów w Polsce. Wielu (gospodarstwa poniżej 1 ha) nie dostanie żadnych opłat, inni zderza się z jeszcze większy napływem taniej, bardzo mocno dotowanej żywności z Zachodu. Obecny rząd zachowuje się względem rolników jak dziecko we mgle. Nie stał się, a powinien, ambasadorem polskiego rolnictwa, wobec twardych negocjatorów z UE. Pozostawił ich w dużym stopniu samym sobie. Władze w tym zakresie zastosowały hasło Jurka Owsiaka: “róbta co chceta”. Czas, aby do głosu doszli ludzie, którzy o interes polskiego rolnictwa, ale także rzemiosła, małej i średniej przedsiębiorczości związanej ze wsią i mniejszymi miastami, walczyć będą w sposób zdeterminowany, ale też mądry. I to na różnych poziomach – związku zawodowego, izby rolniczej, lokalnego samorządu a wreszcie rządu i sejmu. Póki co Unia robi co chce. I stwarza fakty dokonane, których konsekwencje ekonomiczne odczuwać będziemy jeszcze nawet za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.

Blog

WŁOSKI PRZYKŁAD

Posted on

8 dni spędzonych ostatnio w Rzymie przekonało mnie jak elastyczną i mądrą politykę prowadzi IV potęga Unii Europejskiej, jaką jest Republika Włoska. Jeszcze parę lat po II wojnie światowej Włochy dzieliły się na europejskie, północne oraz tkwiące w XIX w, zacofane, Włochy południowe. Jednak Italia, od początku uczestnicząca najpierw w Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali a następnie w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, kilkadziesiąt lat swojej obecności w eurostrukturach wykorzystała dobrze.

Także na stopniowe zacieranie różnic cywilizacyjno-gospodarczych między Włochami “A” i “B”. Służyły temu także spore środki z EWG-UE. Przyznajmy jednak, że nie były one właściwie wykorzystywane i to przez całe 10-lecia. Szczególnie nie radziły sobie z tym południowe “regioni”. Włosi oczywiście popełniali też błędy np. zaniżenie kwot produkcyjnych, na niektóre towary rolnicze jak mleko. Od wielu lat kolejne rządy Republiki Włoskiej usiłowały to “odkręcić”, lecz dusząca się od nadprodukcji żywności Unia Europejska, dotychczas się na to nie zgodziła, a ostatnio nawet ukarała Włochy kilkusetmilionową grzywną – euro- za przekroczenie tych limitów.

Jednak mądrość, elastyczność a nawet przebiegłość Włochów przejawia się nie tylko w kontaktach z UE, której to Italia jest jedną z “matek-założycielek” Szczególnie widoczne to było i jest ostatnio w trakcie przygotowań i samej wojny w Iraku. Początkowo Rzym obok Madrytu i Londynu stworzył proamerykański trójkąt w ramach Unii Europejskiej. Polityka włoska jaskrawo różniła się od niemieckiej czy francuskiej, Premier Silvio Berlusconi otworzył przestrzeń powietrzną dla samolotów US Army, nie ulegając pokusie ani skrajnego antyamerykanizmu(Berlin, Paryż), ale też odmawiając w ostatniej chwili wysłania wojsk nie uległ pokusie odwrotnej – skrajnego proamerykanizmu (Londyn).

W rezultacie Włosi mają ciastko i jedzą ciastko (żeby zacytować angielskie powiedzenie). Z jednej strony prezydent Bush dalej uważa Rzym za jednego ze swoich największych sojuszników, co jest dla Republiki Włoskiej istotne, zważywszy na znaczące kontakty ekonomiczne z USA i także też ze względu na sporą włoską wspólnotę w samych Stanach Zjednoczonych. Jednak Włochy zapunktowały, w oczach swoich tradycyjnych konkurentów (Niemiec i Francji). Okazały się bardziej “pragmatyczne” i skłonne do kompromisu niż Wielka Brytania.
Tej elastyczności dla dobra własnego narodu Polacy mogą się uczyć od kraju, w którym przed ponad 200 laty powstał polski hymn narodowy.

Blog

POLSKA SIŁA

Posted on

Polska ma 40 mln mieszkańców – więcej niż wszystkie kraje, które wraz z nami weszły do Unii 1 maja. Jesteśmy szóstym co do liczebności krajem UE liczącej 25 państw. Nasz kraj ma najdłuższy odcinek zewnętrznej granicy Unii (poza Finlandią). To Polska jest dla Europy Zachodniej i Południowej pomostem na Wschód – wielki rynek zbytu i inwestycji. Jesteśmy jednym z najbardziej, mimo wszystko, dynamicznych demograficznie narodów europejskich: 40% młodych Europejczyków wchodzących na europejski rynek pracy to Polacy. Co prawda, Francja ma wyższy przyrost naturalny, ale zawdzięcza to Arabom. Nasi przedsiębiorcy i rolnicy mają wielką zdolność przystosowywania się do każdych warunków – w tym tkwi potencjalna siła polskiej gospodarki.

To są polskie atuty. To są silne, polskie karty w grze, która nie jest ani łatwa, ani prosta, ani przyjemna i nazywa się: Unia Europejska. W tej grze szereg państw ma karty znaczone, szereg zmienia reguły gry w trakcie jej trwania. Bywa, że niektórzy wyciągną kartę z rękawa albo ktoś kopnie stolik z niemiecką wprawą. Tym nie mniej Polska, choć ma w talii także sporo blotek (beznadziejny rząd zamieniony na ekipę szukającą poparcia, prezydenta-dandysa, sforę urzędników odgadujących w lot życzenia Brukseli), może szansę odegrać parę zwycięskich partii. Oczywiście jeśli wydeleguje do stolika odpowiednio twardego gracza. Najlepiej z bokserskimi umiejętnościami…

Wierzę w swój Naród. Wierzę w umiejętność przystosowywania się Polaków, do trudnych wyzwań i jeszcze trudniejszych warunków. Możemy słusznie narzekać na złe warunki polskiego członkostwa w UE. Możemy słusznie domagać się rozliczania naszych, pożal się Boże, negocjatorów. Należy jednak mieć wiarę we własnych rodaków. I trzeba widzieć możliwości, jakie będzie miała Polska – o ile będzie sprawnie zarządzana, a nie rozkradana. Wreszcie, trzeba mieć wizję: jakiej Polski pragniemy i w jakiej Europie chcemy być. Europa nie jedno ma imię. Rzeczpospolita powinna chcieć Europy taniej, bez rozdętej brukselskiej administracji, Europy Narodów, Europy Ojczyzn, a nie jednego europejskiego superpaństwa, które jest kagańcem dla niepodległych państw narodowych. Tylko musimy wiedzieć, czego chcemy. Ja wiem!

Blog

IRLANDIA CZYLI PRYMUS

Posted on

Bardzo często wskazuje się nam Irlandię jako swoistego prymusa spośród krajów, które doszlusowały do Wspólnot Europejskich w ciągu ostatnich 30 lat. “Patrzcie Polacy” – mówili szacowni eurobiurokraci – “uczcie się jak umiejętnie wykorzystywać unijne środki”. To prawda, że “zielona wyspa” umiejętnie wykorzystała swoje funkcjonowanie w EWG (a potem UE) począwszy od 1973 roku. Jednak nie zapominajmy, że ten dzielny naród, który przecież dopiero po II wojnie światowej oderwał się od swojego Wielkiego Brata (czyli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) wchodził do eurostruktur na zupełnie innych warunkach niż czyni to przeszło 3 dekady później nasz kraj. No właśnie gdzie podobieństwa a gdzie różnice miedzy nami?

Podobieństwa wynikają z historii. I my i oni walczyliśmy o niepodległość, i my i oni jesteśmy narodami katolickimi, i my i oni przywiązani jesteśmy do własnej, choćby i trudnej historii. Wreszcie i my i oni nie jesteśmy narodem abstynentów. I na tym podobieństwa się kończą , bo akces Irlandii i akces Polski do – odpowiednio – EWG i Unii to dwa różne światy.
Republika Irlandii wchodziła do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 31 lat temu jako pierwsze, biedny państwo, spora jeszcze przed Grecją, Hiszpanią czy Portugalią. Wchodziła (wraz z Wielką Brytania i Danią) do EWG składającej się z 6 państw (Francji, RFN, Włoch, Belgii, Holandii i Luksemburga). Struktury europejskie były jeszcze wtedy niewielkie, za to bogate i szczodre dla biednej wyspy. Nie było wtedy jeszcze w nich rolniczych krajów południa, bo Ateny, Madryt, Lizbona to europejska melodia dopiero następnej dekady. Nie dziwota więc, że irlandzcy rolnicy uzyskali rzeczywiście szeroki dostęp na rynki zbytu Europy Zachodniej. Stąd fenomen wielokrotnego wzrostu eksportu Irlandii w tyk okresie.

Irlandczycy w zasadzie od razu uzyskali możliwość legalnej, nie “na czarno” pracy w EWG. Polacy o tym tylko mogą pomarzyć. Irlandczycy wchodzili do Europy zamożnej i w miarę stabilnej mimo nadciągającego wówczas światowego kryzysu naftowego. Polska wmaszerowuje do Europy kryzysu gospodarczego i wyraźnej dekoniunktury.

Irlandia miała też jeszcze jeden wielki atut, którego poza Maltą nie maja kraje wchodzące do UE w 2004: język angielski jest tam językiem oficjalnym, a to powoduje brak barier komunikacyjnych, przyczyniło się też do większej skuteczności w pozyskiwaniu unijnych dotacji i zagranicznych inwestycji. Gdy chodzi o te ostatnie, to szczególnie istotną rolę odegrała “Irish community” w USA czyli irlandzka emigracja w Ameryce, która nie dość, że lokowała własne oszczędności i inwestycje w Irlandii, to jeszcze jako management wielu amerykańskich firm forsowała lokowanie amerykańskich inwestycji w Europie, właśnie na “Zielonej Wyspie”. Służyły temu najbardziej korzystne w Europie warunki dla inwestorów zewnętrznych. A Polska? Przegrywamy z Węgrami, Czechami a nawet Słowakami, pod względem zachęt dla obcych inwestorów (ale także np. warunków komunikacyjnych). A wbrew propagandowym mitom sprzed Referendum Unijnego – największy napływ inwestycji zagranicznych do Polski jest już za nami, a nie przed nami! Poprzednio w tym miejscu pisałem, że zbyt wysoka cena pracy w Polsce powoduje automatyczne przenoszenie się inwestorów do Azji, gdzie Chińczycy i Hindusi zrobią to samo ale znaczniej taniej.

Nie tylko irlandzcy rolnicy dokonali gospodarczej ekspansji na Europę, także irlandzkie banki. Polskie banki tego nie uczynią, bo prawie w 80% już nie są polskie. Jeszcze dwa elementy: po pierwsze socjotechnika. Irlandczycy dbali, aby nawet najmniejszą unijną dotację maksymalnie nagłośnić, tak aby Bruksela wiedziała jak bardzo jest kochana. A u nas/ Ci sami politycy, którzy rok temu głosowali za wejściem Polski do UE na zasadzie randki w ciemno, nie pytając nawet o warunki, dzisiaj wykrzykują: “Nicea albo śmierć”. Czyli od skrajności w skrajność, od płota do płota.

Druga zaś sprawa dotyczy umiejętnego podkreślenia prze Irlandię własnego zdania w Unii, i to zarówno w kwestiach stricte politycznych (jak demonstracyjne odrzucenie w pierwszym referendum Traktatu z Nicei), ekonomicznych (zazdrosne utrzymywanie własnej, skutecznej polityki podatkowej i budżetowej) i obyczajowe (art. 40 w Konstytucji Republiki, mówiący o ochronie życia ludzkiego od poczęcia, jako sprawie, która nie może być weryfikowana przez ponadnarodowe, unijne instytucje).

Należy podziwiać mądrość Irlandczyków, którzy co roku przeznaczają znaczące środki z budżetu na oświatę, szkolnictwo wyższe, rozwój nowoczesnych technologii. To dlatego ten mały kraj jest jednym z dwóch w Europie obok Finlandii o najwyższym procencie młodzieży studiującej na 10 tys. mieszkańców – i także dlatego, jest gospodarczym “tygrysem Europy”.

To docenianie nauki ma wymiar nie tylko budżetowy, ale także ustrojowy! W Irlandii jako w jedynym państwie w UE w 60-osobowym senacie, aż 6 miejsc – czyli 10% zagwarantowanych jest dla dwóch największych, irlandzkich uniwersytetów. Wreszcie irlandzki spryt. Przed dwoma laty specjalnie zmieniono granice irlandzkich regionów – hrabstw, bo zauważono, że niektóre z tych dawnych, biednych regionów przekraczają już granicę 75% średniej unijnej PKB na głowę mieszkańca. Co oznaczałoby zaprzestanie przyznawania środków z Funduszy Strukturalnych z Brukseli. Chciano po prostu wydusić więcej środków z Unii.

A więc uczmy się od Irlandczyków. Mówię o społeczeństwie, bo obecny rząd niczego się już nie nauczy i niczego nie zrozumie.

Blog

ZAKAZ IMPORTU GŁUPOTY

Posted on

Unia Europejska nie jedno ma imię, poszczególne jej kraje różnią się poziomem gospodarczym, tradycjami, obyczajowością, pozycją Kościoła (Kościołów). Oczywiście jest też w dużej mierze, choć nie do końca ujednolicone prawo. Są też wspólne standardy. No i zasady pomocy finansowej. Ale ona przecież też jest zróżnicowana . W wielu sprawach Unia jednak nie jest jednością, i pewnie nigdy nie będzie. To pierwsza rzecz, którą musimy wiedzieć. Druga – to fakt, że po naszym wejściu do Unii wiele rzeczy będziemy musieli dostosować, ale bynajmniej nie wszystko. W olbrzymiej mierze w dalszym ciągu to Polska i Polacy będą decydować o swojej przyszłości. I to w sprawach bardzo różnych – od ustawodawstwa w obszarze moralno-obyczajowym przez wybór struktur i metod pozyskiwania pieniędzy z UE po określenie sposobów i skali pomocy państwa polskiego m.in. dla małych i średnich firm.

I tak np. olbrzymia większość Polaków jest zdecydowanie przeciwna eutanazji, tymczasem w takiej Holandii jest ona praktykowana od lat siedemdziesiątych XX wieku, a została zalegalizowana w roku 2002. W krajach “15 ” (tyle na razie krajów liczy unia, ale od 01 maja będziemy mówić o “dwudziestce piątce” ) jeszcze Belgia wprowadziła legalna eutanazję, stało się to od niedawna bo od roku 2003 poza Europa jest ona dostępna – też od zeszłego roku w jednym jedynym amerykańskim stanie Oregon. Przez krótki zaś eutanazja dozwolona była w części antypodów, a konkretnie w australijskim stanie Terytorium Północne. Została tam jednak zdelegalizowana przez sąd.

Wróćmy jednak do Unii Europejskiej, prawo do “śmierci na życzenie” jest tam nie tylko akceptowane, ale cieszy się, niestety, bardzo dużym poparciem. Aż 77% Holendrów jest za eutanazją i to nie tylko na życzenie zainteresowanego ale nawet wbrew niemu, w tzw. bardzo trudnych sytuacjach medycznych. U nas w praktyce eutanazję stosuje rząd. Służy temu praktyczna likwidacja służby zdrowia oraz obłędna polityka ekonomiczna. W Polsce oszczędza się – czy też mówiąc ściślej rząd oszczędza na emerytach, rencistach, rodzinach wielodzietnych, ludziach żyjących na granicy ubóstwa. Reformy, proszę bardzo! Ich kosztem. Jest to eutanazja w pigułce, tyle, że wbrew woli osób zainteresowanych.

Od eutanazji ustawowej do poza ustawowej, praktycznej, już tylko jeden, mały krok. Od roku 2004 w Holandii – wracamy znów do Kraju Zwiędniętych Tulipanów. W państwowych domach starców zlikwidowano jeden posiłek. Czemu? Bo ilość ludzi starych, emerytów jest w rajów polderów coraz większa (podobnie jak w całej UE), a ludzi w wieku produkcyjnym coraz mniejsza. A w ten sposób budżet oszczędza. Czy w ramach ślepego naśladowania, tego co w Unii, rząd Millera skopiuje także i tę holenderską metodę oszczędności budżetowych? Proszę mi wybaczyć złośliwość, ale ten rząd wraz ze swoja liberalną opozycją (PO) już nie takie głupoty przenosił na polski grunt. Do Unii wchodzimy – bo taka była wola społeczeństwa. Musimy w niej twardo walczyć o nasze, polskie interesy. Trzeba będzie renegocjować Traktat Akcesyjny. Ale będąc w eurostrukturach wcale nie musimy naśladować rzeczy głupich czy złych. A takie tez są przecież w krajach członkowskich UE. Takie tez tendencję pojawiają się w Parlamencie Europejskim. A my naprawdę, jako żywo nie musimy fundować sobie eutanazji – “śmierci na życzenie”, aborcji na życzenie, ślubów homoseksualnych wraz z prawem tych pań czy panów do wychowania dzieci (!).

Widząc te wzory niżej podpisany, jak zapewne wielu Polaków odpowiada grzecznie, acz stanowczo: “dziękuję, postoję…”