Aktualności

NIE DOPUŚCIĆ DO PRZEDLUŻANIA KADENCJI TEGO SEJMU

Posted on

W odpowiedzi na inicjatywę lidera LPR Romana Giertych skierowaną do wszystkich klubów i kół opozycyjnych o nie uczestniczenie w części obrad Sejmu w celu zerwanie kworum w głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu Marka Belki – Przewodniczący Samoobrony Andrzej Lepper podzieli pogląd, że ponowne przedstawienie kandydatury M. Belki na funkcję premiera w sytuacji kiedy już raz nie uzyskał on wotum zaufania w Sejmie jest ze strony Prezydenta A. Kwaśniewskiego wyrazem lekceważenia Sejmu. W specjalnym liście skierowanym do R. Giertycha szef Samoobrony napisał m.in.: “Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej poprze Pana apel i opuści salę sejmową podczas głosowania jeżeli Pana propozycja uzyska akceptację posłów opozycji w ilości gwarantującej zerwanie kworum. Mam nadzieję, że nie powołanie Rządu w terminie konstytucyjnym z uwagi na brak kworum przyśpieszy decyzję Prezydenta RP o skróceniu kadencji parlamentu i rozpisaniu wcześniejszych wyborów. Jestem również przekonany, że takie działanie będzie zgodne z odczuciami i wolą większości społeczeństwa, które w wyborach do Parlamentu Europejskiego pokazało, że nie akceptuje sił politycznych rządzących obecnie Polską. Społeczeństwo pozostawiając polityków samych sobie wskazało drogę odsunięcia od władzy dotychczas rządzących Polską sił politycznych”. Cały list A. Leppera przeczytać można na oficjalnym serwisie internetowym Samoobrony.

Aktualności

NAGRODZONY MEDALEM

Posted on

“Medal 50 lat praw miejskich Ursusa” za zasługi dla rozwoju tej obecnej dzielnicy Warszawy otrzymał Ryszard Czarnecki dziś w Warszawie z rąk Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus dr Henryk Linowski.

Aktualności

ROZMOWY PRZEWODNICZĄCEGO

Posted on

Przewodniczący Samoobrony RP Andrzej Lepper rozmawiał dziś z deputowanymi europejskimi, w tym z Ryszardem Czarneckim. Podczas indywidualnych rozmów omawiano kwestie związane z organizacją pracy reprezentantów Samoobrony w PE.

Aktualności

JUŻ JAKO EURODEPUTOWANY…

Posted on

… uda się do Brukseli w najbliższy wtorek Ryszard Czarnecki. 1-dniowa wizyta w Parlamencie Europejskim wypełniona będzie spotkaniami z politykami Grupy na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności (czyli frakcji, w której będą posłowie wybrani z list Samoobrony) i urzędnikami PE.

Aktualności

ZMARŁ JACEK KUROŃ

Posted on

Po długiej chorobie zmarł Jacek Kuroń. W swoim “Pamiętniku osobistym” Ryszard Czarnecki napisał dzisiaj o zmarłym działaczu demokratycznej opozycji m.in: “Wielu chwali go za działalność opozycyjną, wiezienie, itd. itp. Ale mój szacunek zyskał nie wtedy – w latach 70. i 80. bo wtedy siedziało wielu, także anonimowych (a anonimowym, nie nagłaśnianym przez Wolną Europę siedziało się trudniej). Mój szacunek zdobył w ostatnich latach. Bo ja szanuję solistów. Tych którzy idą na przekór elitom czy modom. Kuroń był – wbrew temu środowisku – przeciwny okupacji Iraku i polskiego w niej udziału. Krytykował przemiany, których efektem było potworne bezrobocie i wielki obszar ludzkiej biedy. Zauważał alienacje klasy politycznej, która patrzy na wyborców z wysokości 100 km. Głosił ostatnio prawdy niepopularne. Na szczęście był w o tyle dobrej sytuacji, że nie można go było przemilczeć”. Także Przewodniczący Samoobrony RP Andrzej Lepper wspominając Jacka Kuronia powiedział m.in: “Żegnamy człowieka wielkiego serca i wrażliwości, przyjaciela zwykłych ludzi. Obdarzony szacunkiem za wieloletnią, bezkompromisową walkę o ludzką godność, zachował do końca szlachetną postawę i niezłomność poglądów. Trudno wyrazić słowami stratę, jaką ponieśliśmy. W dzisiejszym świecie pojęcia sprawiedliwości i wrażliwości społecznej bez Jacka Kuronia mogą się stać już nic nie znaczącymi słowami.” Cała wypowiedź w oficjalnym serwisie internetowym Samoobrony.

Aktualności

KLUB MYŚLI POLITYCZNEJ

Posted on

Ryszard Czarnecki spotkał się w Warszawie z władzami Klubu Dyskusyjnego Myśli Politycznej – honorowym prezesem Henrykiem Linowskim oraz Zofią Ilnicką. Podczas tej rozmowy przyjął propozycję objęcia funkcji prezesa Klubu w nowej kadencji, która zaczyna się od września br. W Klubie spotykają się m.in. tak znane osobistości, jak: prof. Rafał krawczyk – ekonomista, Adam Glapiński – ekonomista i były minister w rządach J. K .Bieleckiego i J. Olszewskiego, Jan Parys były minister obrony narodowej, red Szczepan Żaryn, Stanisław Gebhardt – były sekretarz generalny międzynarodówki chrześcijańsko – demokratycznej, dr Andrzej Ziółkowski – wiceminister w rządzie J. Buzka, Marek Głogowski – wiceminister w rządzie J. Olszewskiego, Henryk Linowski – wiceprezes ZChN i płk Stanisław Mańka. Na początku lipca klub organizuje spotkanie z Mariuszem Kaminskim – p.o. prezesa PiS w regionie warszawsko-mazowieckim.

Aktualności

JESTEM OPOLANINEM

Posted on

Podczas konferencji prasowej “pod gołym niebem” w Opolu odpowiadając na liczne pytania dziennikarzy Ryszard Czarnecki oświadczył zdecydowanie, że poza wybranym z listy PO przedstawicielem Opolszczyzna ma swego eurodeputowanego z Samoobrony. “Jestem Opolonaninem” – zadeklarował R. Czarnecki, zapewniając, iż zamierza utrzymywać stały kontakt z mieszkańcami Województwa Opolskiego i utworzyć po inauguracji prac nowego Parlamentu Europejskiego swoje biuro poselskie w stolicy regionu. Będzie to odpowiedź na znaczące poparcie udzielone Samoobronie i R. Czarneckiemu w wyborach do PE na Opolszczyźnie. W trakcie przejścia ulicami Opola kilka osób podchodziło do Ryszarda Czarneckiego, gratulując mu sukcesu wyborczego.

Aktualności

W SUMIE…

Posted on

… uwzględniając wcześniej podane wyniki – w okręgu 12 (obejmującym woj. dolnośląskie i woj. opolskie łącznie) – Samoobronę poparło 69 720 wyborców przy frekwencji wynoszącej: 19,18% uprawnionych. Lider listy Ryszard Czarnecki w całym okręgu uzyskał poparcie od 31 717 wyborców. Za ok. dziesięć godzin PKW ma podać oficjalne wyniki pierwszych w Polsce wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wskazać personalnie wybranych w Polsce deputowanych do PE. Samoobrona obejmie 6, spośród 54 mandatów na 5-letnią kadencję.

Aktualności

PIERWSZE DZIĘKUJĘ DEPUTOWANEGO

Posted on

Ryszard Czarnecki – już jako deputowany europejski był główną postacią konferencji prasowej Samoobrony we Wrocławiu. Za pośrednictwem mediów podziękował wyborcom, swoim koleżankom i kolegom z listy kandydatów oraz sztabowi wyborczemu za powierzony mu mandat eurodeputowanego. Zapowiedział, że niezwłocznie po inauguracji nowego Parlamentu Europejskiego (zaplanowanej na 20 lipca br.) utworzy biuro poselskie, którego naczelnym zadaniem będzie troska o stały kontakt z wyborcami w okręgu wyborczym. Szef Regionu Dolnośląskiego Samoobrony Jerzy Żyszkiewicz w imieniu sztabu wyborczego wręczył R. Czarneckiemu bukiet biało-czerwonych kwiatów i życzył, aby w strukturach unijnych godnie reprezentował Polskę i Polaków. Po konferencji Ryszard Czarnecki spotkał się z osobami, które wspomagały jego kampanię wyborczą.

Aktualności

BŁĄD W KAMPANII?

Posted on

“Samoobrona RP prowadziła pozytywną, merytoryczną kampanię do Parlamentu Europejskiego. W kampanii pominęliśmy wątek dotyczący “zasług” wielu kandydatów z list Komitetów Wyborczych partii, które już rządziły. Był to błąd kandydatów i sztabów wyborczych, błąd zaniechania, bowiem niepoinformowanie wyborców o dotychczasowych ich negatywnych dokonaniach całkowicie zmieniło mapę wyborczą. Wynik wyborów sugeruje, że nie ma w Polsce ludzi odpowiedzialnych za 30% bezrobocie, za eutanazję dokonywaną codziennie na emerytach i rencistach, za upadek gospodarki, za 15 letnią politykę antyspołeczną i antyrodzinną, za śmierć służby zdrowia, za demobilizację służb mundurowych i wzrost przestępczości, za głód i nędzę milionów Polaków, za złodziejstwo i kradzież majątku narodowego, za zdradę interesu narodowego podczas negocjacji akcesyjnych. Ci, którzy za to odpowiadają, w większości znaleźli ochronę pod postacią europejskich immunitetów.” Cytat pochodzi z komunikatu Prezydium Samoobrony RP wydanego po wyborach do PE.

Aktualności

KONTAKTY ZAGRANICZNE SAMOOBRONY

Posted on

Ryszard Czarnecki – będzie towarzyszył Przewodniczącemu Samoobrony Andrzejowi Lepperowi w podróży do Francji, zaplanowanej na lipiec. Natomiast z powodu ogłoszonego na 24 czerwca br. terminu głosowania nad wotum zaufania dla rządu M.Belki – skrócony został wyjazd lidera Samoobrony do Chin. 19 czerwca A. Lepper uda się z krótką wizytą do Holandii, skąd odleci do Chin. Tam będzie mu towarzyszyć politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego dr Mateusz Piskorski oraz poseł Krzysztof Filipek. Na przełom lipca i sierpnia jest też projektowana podróż Przewodniczącego Samoobrony do USA.

Aktualności

WYNIKI KANDYDATÓW SAMOOBRONY W OKREGU 12

Posted on

Kandydaci Samoobrony RP w okręgu 12 (Dolny Śląsk i Opolszczyzna) otrzymali w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego następujące poparcie: Ryszard Czarnecki – 31 717 głosów, Andrzej Radomski – 6 891 głosów, Adam Szymański – 6 635 głosów, Lesław Koćwin – 1274 głosy, Anna Michniewicz-Serwatko – 1935 głosów, Małgorzata Masełko – 3101 głosów, Marzena Kodź – 1820 głosów, Dariusz Dąbruś – 2368 głosów, Anna Opacka – 2942 głosy, Rafał Kubacki – 11 639 głosów.