Aktualności

PIERWSZY W INTERNECIE

Posted on

Serwis internetowy Ryszarda Czarneckiego jest w sieci od kilku dni, a już w najczęściej odwiedzanej międzynarodowej wyszukiwarce Google zajmuje czołowe pozycje. Wpisując obok nazwiska: Czarnecki słowa kluczowe: polityk, parlament, Unia Europejska czy ekspert, witryna jest wskazywana jako pierwsza! Lider dolnośląsko-opolskiej listy wyborczej Samoobrony RP do PE jako pierwszy polski polityk postanowił pisać blog, czyli internetowy dziennik osobisty. W planach jest rozwój serwisu o nowe kategorie informacji oraz o interaktywne kanały komunikacji z czołowym politykiem Samoobrony.

Aktualności

BARWY KAMPANII WYBORCZEJ

Posted on

Podczas konferencji prasowej kandydatów do PE z okręgu dolnośląsko-opolskiego Ryszard Czarnecki zaprezentował pierwsze materiały wyborcze przygotowane przez sztab wyborczy Samoobrony. Pomiędzy rozmaitymi gadżetami zainteresowanie dziennikarzy wzbudziła kaseta z piosenką wyborczą “Wybieramy biało-czerwonych” oraz… plakat z miejscem na wpisanie miejsca i terminu spotkania wyborczego. Okazało się bowiem, że tylko Samoobrona w trakcie swojej kampanii dociera do najmniejszych miejscowości, nie ograniczając się tym samym do działań medialnych. Podczas konferencji prasowej wypowiadały się kandydatki dolnośląskiej Samoobrony podkreślając miejsce kobiet w polityce. Na liście Samoobrony w okręgu 12, wśród dziesięciorga kandydatów – 4 to kobiety.

Aktualności

ŻYCZENIA URODZINOWE DLA OJCA ŚWIĘTEGO

Posted on

W imieniu Samoobrony RP – Przewodniczący Andrzej Lepper wystosował list do Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 84 Urodzin naszego Rodaka. Czytamy w nim: “Wasza Świątobliwość, niech będzie mi wolno w imieniu członków, działaczy i sympatyków Samoobrony RP – partii odwołującej się do społecznej nauki Kościoła i ewangelicznego zawołania “jeden drugiemu brzemiona noście” – pragnę złożyć Waszej Świątobliwości, płynące prosto z serca, najszczersze życzenia urodzinowe. W tym uroczystym dniu łączymy się – wraz z całym Katolickim Światem i wszystkimi ludźmi dobrej woli – z Wami, Umiłowany Ojcze Święty. Niech będzie wolno mi, w dniu prywatnego święta, Waszej Świątobliwości, dać wyraz głębokiego przekonania, że osoba polskiego Papieża łączy rodaków w kraju i na obczyźnie. Wasza Świątobliwość łączy nie tylko Polaków, ale szerzej – ludzi z różnych kontynentów, reprezentujących różne kultury i kraje, wyznania i kolor skóry. My ludzie Samoobrony, nie tylko kochamy Naszego Papieża, ale również uważnie wsłuchujemy się w nauki Waszej Świątobliwości. To, co Wasza Świątobliwość głosi o widzeniu człowieka przede wszystkim, podmiotowości osoby ludzkiej, cywilizacji, miłości, pomocy dla najsłabszych, ubogich, chorych, pozbawionych pracy o chrześcijańskiej nadziei i zawierzeniu – jest dla nas drogowskazem w naszej pracy i naszym działaniu dla dobra Umiłowanej Ojczyzny Waszej Świątobliwości. W tym szczególnym momencie – 84 urodzin Waszej Świątobliwości – pozwalamy sobie gorąco zapewnić największy autorytet moralny współczesnego świata, duchowego przywódcę wszystkich ludzi dobrej woli, że wierni nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II i przykazaniu miłości bliźniego będziemy dalej służyć Polsce i Polakom. Z wyrazami synowskiej czci – Andrzej Lepper”.

Aktualności

O POLSKIEJ RACJI STANU

Posted on

W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu odbyła się 17 maja 2004 r. debata na temat reprezentowania polskiej racji stanu w Parlamencie Europejskim. W imieniu Samoobrony RP w kilkugodzinnej dyskusji brał aktywny udział Ryszard Czarnecki. Podkreślał wielokrotnie konieczność renegocjowania Traktatu Akcesyjnego i twardego stawiania polskich postulatów ekonomicznych i politycznych w rozszerzonej Unii. Zdecydowanie deklarował, iż zamierza osobiście troszczyć się o lobbing na rzecz projektów inwestycyjnych i rozwojowych dla Opolszczyzny i Dolnego Śląska i apelował o możliwie liczną frekwencję wyborczą, bez której te starania nie będą możliwe.

Aktualności

SAMOOBRONA Z MATURZYSTAMI

Posted on

Rażąco niesprawiedliwą jest decyzja Kuratora Oświaty o unieważnieniu pisemnej części egzaminu dojrzałości w Województwie Opolskim i trwający od kilku dni protest maturzystów oraz ich rodziców jest usprawiedliwiony. Takie stanowisko reprezentuje Samoobrona w Opolu. W wyniku tzw. “przecieku” w przeddzień matur w Internecie dostępne były niektóre tematy z języka polskiego i matematyki. Kurator nie zdecydował o przesunięciu pierwszego terminu egzaminu i dopiero po kilku dniach postanowił ogłosić drugi termin matur pisemnych. Rozżalenie ponad 11 000 zdających przybrało postać kilkudniowego pikietowania siedziby Urzędu Wojewódzkiego. 17 maja 2004 r., na zaproszenie grupy rodziców, do protestujących przybył Ryszard Czarnecki. Był obecny wśród młodzieży ponad dwie godziny. Oceniając zaistniałą sytuację stwierdził, że karanie młodzieży za nieudolność lub nieuczciwość urzędników jest złą lekcją demokracji. Na potwierdzenie tego faktu – do gmachu Urzędu Wojewódzkiego nie wpuszczono delegacji młodzieży i rodziców, a minister ominął epicentrum protestu udając się do Głubczyc, gdzie rozmawiał z reprezentacją jednej ze szkół średnich.

Aktualności

JESTEŚMY ZA EUROPĄ OJCZYZN

Posted on

Samoobrona RP odrzuca teorię ograniczonej suwerenności i tożsamości narodowej na rzecz wspólnej europejskiej doktryny – stwierdził Przewodniczący A. Lepper. Jesteśmy za zjednoczeniem się państw europejskich na równoprawnych warunkach, w formie związku niezależnych, suwerennych podmiotów, uzgadniających wspólne cele współpracy międzynarodowej, bez niszczenia czyjejkolwiek niezależności politycznej i warunków niezbędnych dla rozwoju poszczególnych narodów. Jesteśmy za Europą Ojczyzn. Polskim interesom narodowym nie odpowiada idea Euroregionów, prowadząca do zacierania się granic narodowych, z korzyścią, dla silniejszych ekonomicznie i politycznie państw.

Aktualności

KONSTYTUCJA UE BEZ PANA BOGA?

Posted on

Biskupi polscy zwrócili się do władz Rzeczpospolitej o dołożenie wszelkich starań, aby w preambule konstytucji europejskiej znalazło się odniesienie do wartości chrześcijańskich. W oświadczeniu biskupi polscy podzielają stanowisko Stolicy Apostolskiej co do potrzeby uwzględnienia w konstytucji europejskiej odwołania się do dziedzictwa chrześcijańskiego. Konferencja Episkopatu zaapelowała do wszystkich, od których to zależy, by preambuła uwidoczniła “korzenie Europy”. Biskupi zwracają uwagę, iż przyjęcie dodatkowej deklaracji bez uzupełnienia preambuły o odniesienie do dziedzictwa chrześcijańskiego nie miałoby żadnej mocy prawnej. “Deklaracja byłaby tylko deklaracją” – stwierdził rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch. Część polityków unijnych proponuje, żeby odniesienie do wartości chrześcijańskich znalazło się jedynie w dodatkowej deklaracji, a nie we wstępie do konstytucji Unii Europejskiej. Samoobrona RP jest zdecydowanie przeciwna takiemu traktowaniu roli chrześcijaństwa.

Blog

KARTAGINA I BRUKSELA

Posted on

Jesteśmy w Unii od 2 tygodni. I tak naprawdę nie zmieniło się nic lub prawie nic. No, może jest trochę drożej. No i gdy planowałem swój wylot do Brukseli na początku czerwca, zacząłem zastanawiać się gdzie jest mój paszport, na co profesor Lech Koćwin, również kandydujący do Parlamentu Europejskiego zapytał mnie:, “Po co Panu paszport? Przecież wystarczy dowód.” To też się zmieniło …Choć nasz MSZ ostrzega, że nie wszędzie mogą te nasze dowody osobiste respektować, czyli “strzeżonego Pan Bóg strzeże” – a więc paszporty lepiej jednak zabierać.

Wbrew temu co mówili euroentuzjaści Polska nie stała się po 1 maja krajem mlekiem i miodem płynącym. Polskie krowy nie wiedzą, żeśmy weszli do Unii i dalej dają tyle samo mleka – nie wiedzą biedactwa, że nie mogą dawać więcej, bo Bruksela wprowadziła limity: 235 litrów na głowę mieszkańca rocznie. Stąd też oczyma wyobraźni widzę już polskiego rolnika jak tłumaczy krasuli: “nie wydoję cię dzisiaj stara, żebyśmy nie przekroczyli limitu, poczekaj do jutra”. Litewskie krowy są w lepszej sytuacji, bo mają limity prawie 2 razy większe. Nie mówiąc już o irlandzkich, które oficjalnie mogą dawać 5 razy więcej niż nasze.

Wbrew skrajnym euronegatywistom (czy eurosceptykom) od 1 maja 2004 Rzeczpospolita nie stała się również oazą nieszczęścia i większej zapaści ekonomicznej niż była. W gruncie rzeczy, jak w tym dowcipie, jest jak było. Ani Unia nie dała nam cudownych recept, ani też nie wpędziła do grobu. UE nie stała się rajem, ani też apokalipsą.

Zostało więc po staremu. Źle wynegocjowane przez Millera i Huebnerową, przy milczeniu Rokity i Kaczyńskiego, limity produkcyjne na tytoń pozostają na poziomie produkcji tytoniu w Polsce w roku… 1980. Gdy chodzi o owce to ostrzygli nas aż miło: poziom produkcji z roku… 1969. Zaś gdy chodzi o stal mieliśmy też miękkie stanowisko pod stalowym spojrzeniem Komisarza Verheugena: limit z roku 1970! No i w końcu mleko się rozlało: limit produkcji mleka jak w 1952.
A ja powtórzę: “Kartagina powinna być zniszczona” – “renegocjacje są konieczne…”.

Blog

OJ, CI NIEMCY…

Posted on

Niektórzy mówili, że Unia Europejska to dla Polski beczka miodu. Jeśli nawet tak, to ze sporym dziegciem. Wielu z nas pewnie nie przypuszczało, że nasze wejście do UE starosta Gerhard Matheja (mniejszość niemiecka ) ze Strzelec Opolskich przywita zdjęciem… polskiego godła z budynku Starostwa Powiatowego.

Wyczyn głupiego Prusaka nie był niestety jedynym incydentem w relacjach słowiańsko – germańskich. W tych samych dniach opolski Urząd Marszałkowski obdarował kilkudziesięciu VIP-ów książeczkami wydanymi za pieniądze polskiego podatnika, ale z treściami, które spodobać by się mogły podatnikom niemieckim, ale też tylko niektórym. Autor owego glosariusza, zatrudniony przez poprzedniego marszałka opolskiego, Pana Jałowieckiego z Platformy Obywatelskiej (ale książkę wydał Urząd Marszałkowski rządzony przez koalicję SLD-Mniejszość Niemiecka) dowodzi, że do 1991 roku Opolszczyzna była …pod tymczasową administracją Polski i ZSRR! Tytuły rozdziałów zaś podkreślają, rzekomą, administracyjną, odrębność Śląska Opolskiego: “Polska i Opolszczyzna w NATO”, “Polska i Opolszczyzna w UE”…Chciałoby się powiedzieć: “głupich nie sieją, sami się rodzą”.

Odpowiedzialnym za wydanie tego skandalicznego “dziełka” jest wicemarszałek sejmiku opolskiego, reprezentujący Mniejszość Niemiecką, Pan Galla (poprzedni marszałek Opolszczyzny) i głos mu z głowy nie spadł. Starostę – pod wpływem polskiej opinii publicznej zdymisjonowano. Trudno natomiast dymisjonować ludzi (raczej debili, którzy na Dolnym Śląsku rozrzucili ulotki i porozwieszali plakaty zapowiadające rozliczenie Polaków i Czechów za …morderstwa na Niemcach w 1945 roku. Być może jest to jakiś import z RFN, ale niesmak pozostał.

Te trzy incydenty tworzą, niestety całość. Niektórzy Niemcy (na pewno nie wszyscy, mam nadzieję, że nie większość) uznali, że po 1maja 2004, Polska albo przestanie istnieć, albo będzie tak słaba, że nawet nie zareaguje na taki w wybryki. No i się przeliczyli…

Takich cieni na unijnym słoneczku jest więcej. Pisać o nich jest przykrym obowiązkiem. To zadanie dla felietonisty. Zadaniem dla polityka jest spowodować aby takich “numerów” nie było – albo reagować na nie w sposób zdecydowany.

Aktualności

SAMOOBRONA – NUMER 3

Posted on

Państwowa Komisja Wyborcza w drodze losowania przyznała dziewiętnastu komitetom wyborczym jednolite numery dla okręgowych list kandydatów do PE. Samoobrona otrzymała numer: 3. W dolnośląskim sztabie wyborczym skomentowano tę wiadomość, mówiąc: numer 3 – trzy mandaty na każdy okręg.

Aktualności

POLSKA NA RÓWNYCH PRAWACH W EUROPIE!

Posted on

Ryszard Czarnecki ogłosił osobiste hasło w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Brzmi ono: Polska na równych prawach w Europie – Polska na głównej! Ogłoszone motto kampanii potwierdza 4-punktowy program wyborczy Kandydata. Po pierwsze: jak najszybciej nastąpić ma otwarcie rynku pracy UE dla Polaków. Po drugie: zniesione mają być limity produkcji rolnej i przemysłowej, które obecnie są poniżej możliwości Polski. Po trzecie: radykalnej zmianie ulec musi struktura pomocy finansowej UE dla Polski oraz uproszczona ma być procedura udzielania unijnego wsparcia. Po czwarte: należy uzyskać w możliwie krótkim czasie pełne dopłaty do polskiej produkcji rolnej, aby nie dyskryminować polskich rolników.

Aktualności

STAROSTA STRZELC OPOLSKICH MUSI ODEJŚĆ

Posted on

Odwołania starosty Strzelc Opolskich Gerharda Mathei, który 30 kwietnia zdjął godło polskie z budynku starostwa, domaga się dolnośląska i opolska Samoobrona. Ryszard Czarnecki zapowiedział, że Samoobrona “zamierza dopilnować, aby ten Prusak Matheja poszedł >>weg<<” (precz). Godło państwowe zdjęte zostało z budynku starostwa powiatowego w Strzelcach 30 kwietnia, a pojawił się herb powiatu strzeleckiego. 3 maja godło powróciło na swoje miejsce, gdy wojewoda opolska E.Rutkowska poprosiła starostę o przywrócenie go. “Wojewoda opolska postąpiła ze starostą bardzo łagodnie. Powinna była pogonić Prusaka” – powiedział podczas konferencji prasowej Ryszard Czarnecki. Jego zdaniem, “ktoś taki nie powinien pełnić urzędów w Polsce”. Samoobrona obserwowała nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Strzeleckiego manifestując swoje oburzenie wobec poczynań starosty. Ryszard Czarnecki oświadczył, że postawa starosty nie służy stosunkom polsko-niemieckim czy współpracy z mniejszością niemiecką na Opolszczyźnie.