Rok 2019: prognozy i wyzwania

KAI zwróciła się do mnie z prośbą o odpowiedzi na pytania dotyczące podsumowania minionego 2018 roku. Oto pytana KAI i moje odpowiedzi:

Jakie były, Pani/Pana zdaniem najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku?

Najważniejsze wydarzenia A. D. 2018 roku to: w polityce międzynarodowej jałowe negocjacje UE z Wielką Brytanią w kontekście warunków Brexitu, a z drugiej strony ponawiane oskarżenia wobec krajów „nowej Unii”, takich jak Polska, Węgry, a ostatnio także Rumunia, Słowacja i Czechy ze strony najbogatszych państw „starej Unii”.

Koniec roku przyniósł również wzrost napięcia za wschodnia granicą Polski (uczynienia  z Morza Azowskiego wewnętrznego basenu rosyjskiego). W wymiarze gospodarczym należy podkreślić liderowanie Polski, gdy chodzi o wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB)- i to już kolejny kwartał z rzędu, gdy chodzi o wszystkie – wciąż jeszcze  28 -kraje UE. Dodajmy powstanie eurosceptycznego rządu w Rzymie i nowego rządu w Wiedniu z udziałem eurosceptyków. Rok Pański 2018 to też kontynuacja lat wcześniejszych, a więc kolejne zamachy terrorystyczne dokonywane przez islamskich terrorystów oraz kolejne setki tysięcy imigrantów na Stary Kontynent (skądinąd głównie wyznawców islamu).

Jakie widzi Pani/Pan najważniejsze wyzwania dla Polski w roku 2019?

Jeżeli chodzi o wyzwania, to na pewno dla Polski wyzwaniem ,w okresie krótko- i średnioterminowym, najważniejszym będzie utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, co zahamuje lub ograniczy odpływ Polaków, zwłaszcza młodych, na emigrację. Za to w wymiarze długoterminowym wyzwaniem będzie zachowanie tradycyjnego charakteru Polski z dotychczasową obecnością chrześcijaństwa w życiu Narodu, w tym w życiu publicznym. Gdy chodzi o Europę, najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego wyraźnie zmienią geografię polityczną naszego kontynentu, co może przeciwdziałać procesom dezintegracyjnym i podziałom generowanym przez euroentuzjastów, chcących przyspieszenia tempa integracji europejskiej i traktujących tych o innych poglądach jako gorszych. Wyzwaniem będzie tez opanowanie chaosu, obojętnie od tego czy Brexit dojdzie do skutku czy też nie. Wyzwaniem dla świata będzie utrzymanie koniunktury gospodarczej (na przykład w Rosji może być z tym duży problem) oraz pokoju – a ognisk zapalnych, potencjalnie grożących konfliktami wojennymi jest coraz więcej. Dla nas, chrześcijan, największym wyzwaniem będzie powstrzymanie mordowania naszych braci w wierze, zwłaszcza w krajach Azji i Afryki – a to obecnie nie tylko się dzieje, ale też się nasila.