W Prasie

Ryszard Czarnecki: Wypowiedź dla “Monitora Unii Europejskiej” ws. wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych w Polsce

 nr 9 (75), wrzesień 2010, str.19

W sprawie absorpcji przez Rzeczpospolitą Polską środków unijnych, w tym tych z Funduszy Strukturalnych, zabieram głos dysponując specyficznym oglądem tego zagadnienia – jako członek Biura, czyli prezydium COCOBU, tj. Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego i jednocześnie koordynator mojej grupy politycznej – Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR) – w tejże komisji. Ostatnio otrzymaliśmy dane z Komisji Europejskiej, które każą bić na alarm. Okazuje się bowiem, że szacunkowe wykorzystanie unijnych pieniędzy w pierwszej połowie obecnie trwającej Perspektywy Finansowej UE 2007-2013 jest w przypadku Polski bardzo niskie. I tak w obszarze Funduszu Spójności wynosi ono ledwie 14 proc., natomiast dla porównania w przypadku Hiszpanii procentowo równo 2,5 razy więcej – 35 proc. Tymczasem Polska jest w naszych mediach, ale także przez obecny rząd, przedstawiana jako swoisty prymus wykorzystania środków unijnych. Komisja Europejska zaprzecza temu patrzeniu przez różowe okulary. Potwierdzają to również dane dotyczące Funduszy Strukturalnych. Mamy w tym obszarze wykorzystanych zaledwie 16 proc. środków.

Niestety, ta sytuacja może być wygodnym pretekstem dla krajów niechętnych zwiększaniu czy choćby utrzymaniu unijnej pomocy dla państw “nowej Unii” pretekstem do ograniczenia środków dla Polski, a nawet całego regionu w nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020.

Można się spodziewać zapewne zdynamizowania wykorzystania środków z Funduszy Strukturalnych w drugiej połowie obecnego 7-letniego okresu budżetowego (m.in. poprzez pójście wspólnie przez Brukselę i Warszawę w kierunku dużych projektów, które poprawią nam statystykę, a będą generowały mniejszą biurokrację niż wiele projektów na mniejsze pieniądze). Jednak i tak kłopoty absorpcyjne Polski mogą być potężnym kontrargumentem wobec starań tego czy przyszłego rządu o jak największy kawałek “unijnego tortu” po 2014 roku.