W Prasie

Wypowiedź dla Katolickiej Agencji Informacyjnej

kai

Parlament Europejski chce ułatwić międzynarodowe rozwody

Rozwody par, w których małżonkowie są obywatelami różnych krajów Unii to pierwsza kwestia, która zostanie uregulowana przez nową legislację przygotowywaną przez część krajów członkowskich. Parlament Europejski zamierza upoważnić 14 unijnych państw do kontynuowania prac nad inicjatywą, która pozwoli mieszanym małżeństwom wybrać kraj, wedle prawa którego zostanie przeprowadzony ich proces rozwodowy.

Zapisy te pozwolą parom mieszanym (małżonkom różnych narodowości, małżonkom żyjącym osobno w różnych Państwach członkowskich bądź żyjącym razem w kraju innym niż kraj ich pochodzenia) wybrać państwo, którego prawo będzie zastosowane w ich postępowaniu rozwodowym. Jedyny warunek jest taki, że musi to być kraj, z którym łączą ich bliskie związki (takie jak narodowość lub długotrwały pobyt). Sprawozdawcą jest polski europoseł Tadeusz Zwiefka (EPL, PL).

KAI: Czy rozwody powinny być łatwą i szybką procedurą: z punktu widzenia prawnego? Z punktu widzenia moralnego?

Ryszard Czarnecki: Nadmierna łatwość rozwodów – i na płaszczyźnie prawnej i moralnej – jest niedobra.

KAI: Czy Parlament Europejski powinien usprawniać procedury rozwodowe pomiędzy obywatelami różnych Państw Wspólnoty?

RCz: Dotychczasowe regulacje w tym zakresie na poziomie narodowym (krajowym) wydają się być wystarczające, a więc inicjatywa Parlamentu Europejskiego w tym zakresie jest swoistą nadgorliwością. A, jak wiadomo, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Reasumując: Parlament Europejski powinien zajmować się znacznie ważniejszymi sprawami, choćby natury gospodarczej, niż ta inicjatywa.

KAI: Jak Pan i Pana Grupa polityczna będzie głosować w tej sprawie?

RCz: W tej sprawie, ja osobiście wstrzymuję się od głosu. Nie widzę powodów, aby poprzeć tę propozycję.