W Prasie

Ryszard Czarnecki – wypowiedź dla Katolickiej Agencji Informacyjnej

 

Związki partnerskie i wyrok w sprawie "Gościa Niedzielnego"                         

W ostatnim czasie miały miejsce dwie kontrowersyjne decyzje sądów. Jedna to wyrok Trybunału w Strasburgu skazujący Polskę za odmowę dziedziczenia prawa do wynajmu mieszkania komunalnego. Druga to odrzucenie podtrzymanie skazania "Gościa Niedzielnego" za m.in.  tzw. "język nienawiści" wobec Alicji Tysiąc i za nazwanie aborcji zabójstwem. W związku z tym Katolicka Agencja Informacyjna poprosiła o opinie polskich europosłów.

KAI: Jak ocenia Pan postulaty w Polsce zalegalizowania tzw. "związków partnerskich"?

Ryszard Czarnecki: Oceniam je bardzo krytycznie. Ta inwazja propagandowa środowisk homoseksualnych uderza w tradycyjne wartości i tradycyjną rodzinę. Lobby homoseksualne systematycznie zdobywa, niczym w futbolu amerykańskim, kolejną przestrzeń. Musimy mieć świadomość, że na tym ich "koncert życzeń" się nie skończy, że pojawią się kolejne postulaty nadające faktycznie większe prawa mniejszości niż większości, łącznie z możliwością adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

KAI: Czy przywileje, które Państwo nadało małżeństwom, między innymi ze względu na ich rolę społecznotwórczą, należą się także innym typom związków np. konkubinatom lub "związkom partnerskim"?

Małżeństwa powinny być szczególnie chronione pod względem formalno-prawnym. Nie stawiałbym jednak na tej samej płaszczyźnie konkubinatów i homoseksualnych związków partnerskich. Stworzenie podobnych praw dla związków gejowskich czy lesbijskich jak dla normalnych małżeństw spowoduje szerokie pole do nadużyć, naginania prawa i tworzenia fikcyjnych związków tylko po to, żeby uzyskać ewentualne korzyści materialne, spadkowe, itd.

KAI: Czy wyrok katowickiego sądu w sprawie Gościa Niedzielnego jest słuszny, czy może jest próbą ograniczania dyskusji i wolności słowa prasy w Polsce?

Wyrok na "Gościa Niedzielnego" (właśnie "na", a nie w sprawie…) jest absurdalny i ewidentnie ma charakter ideologiczny. Sąd w Katowicach przyczynił się do faktycznego ograniczenia dyskusji i wolności słowa w Polsce. Idąc tym tropem można by skazywać za – w praktyce – jakąkolwiek krytykę. Może to służyć do zamykania ust politycznym oponentom, a nawet ludziom, których po prostu strona skarżąca nie lubi. Tę metodę od kilku lat wykorzystuje do kneblowania swoich krytyków Adam Michnik. Ten wyrok zachęca w praktyce do kolejnych ataków na Kościół, instytucje z nim związane, czy media broniące tradycyjnych wartości.

                  

Źródło: http://wyborcza.pl/1,91446,7652355,Zwiazki_partnerskie_i_wyrok_w_sprawie___Goscia_Niedzielnego_.html