W Prasie

Ryszard Czarnecki – wypowiedź dla Katolickiej Agencji Informacyjnej

PE zaniepokojony prześladowaniami chrześcijan

Parlament Europejski w przyjętej przytłaczającą większością głosów rezolucji wyraził swoje zaniepokojenie atakami na chrześcijan w Egipcie i Malezji.

21 stycznia podczas sesji na temat łamania praw człowieka na świecie PE w Strasburgu zajął się sprawą niedawnych zamieszek antychrześcijańskich w Malezji i zabójstw na tle religijnym, do jakich doszło w Egipcie. Istnieje też problem prześladowań katolików w Wietnamie, Indiach, Chinach i w większości państw muzułmańskich, ostatnio szczególnie w Pakistanie i w Turcji.

KAI zadała polskim europosłom kilka pytań:

KAI: W jaki sposób Parlament Europejski może powinien reagować na łamanie praw człowieka względem chrześcijan?

Ryszard CZARNECKI (PiS): Parlament Europejski nie może być strusiem, który chowa głowę w piasek, gdy słyszy, że znowu w Afryce czy w Azji prześladuje się chrześcijan i pali kościoły. Na razie, niestety, zdarza się, że PE bierze w obronę różne mniejszości etniczne i religijne, a odrzuca (!) poprawki mówiące także o dyskryminacji chrześcijan. Tak było w przypadku rezolucji potępiającej władze Chin za prześladowanie Ujgurów, gdy nie pozwolono na wprowadzenie zapisów stwierdzających antychrześcijańskie działania Pekinu. Europarlament więc powinien częściej i bardziej energicznie reagować na takie haniebne praktyki ze strony różnych rządów, które inicjują lub tolerują wrogość wobec chrześcijan. Należy też rozważyć odmowę przyznania pomocy unijnej dla tych państw, które prześladują chrześcijaństwo.

KAI: Co konkretnie Pan (Pani) Poseł i Pańska (Pani) grupa polityczna zrobiła lub zamierza zrobić w tej sprawie?

Ryszard CZARNECKI (PiS): Jesteśmy, jako delegacja polska Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (wszyscy europosłowie PiS), a w poprzedniej kadencji PE jeszcze jako Grupa Unii na Rzecz Europy Narodów, inicjatorami szeregu rezolucji potępiających dyskryminację chrześcijan w różnych częściach świata. Ostatnio domagaliśmy się włączenia do porządku obrad punktu dotyczącego antychrześcijańskich zamieszek w Malezji oraz morderstw religijnych w Egipcie.

KAI: Dlaczego głosowanie nad rezolucją w sprawie obrony krzyża zostało ponownie zdjęte z porządku obrad Parlamentu Europejskiego?

Ryszard CZARNECKI (PiS): To zupełnie niewytłumaczalna sprawa. Przesuwanie tego głosowania jest udawaniem, że nie ma problemu, gdy tymczasem on istnieje i narasta. Być może pretekstem do tego stało się oczekiwanie, aby rząd włoski złożył odwołanie do tzw. Izby Wielkiej Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Gdyby tak było, byłoby to irracjonalne – ale na pewno nie jest to powód, lecz jedynie pretekst.