PIERWSZE WYSTĄPIENIE W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Dzisiaj przed południem Ryszard Czarnecki jako drugi z polskich deputowanych wystąpił z trybuny Parlamentu Europejskiego. Tematem wystąpienia była ocena prezydencji irlandzkiej w pierwszym półroczu bieżącego roku, której doszło do największego w dziejach UE jej poszerzenia. Tekst oficjalny tego wystąpienia dostępny w dziale “wystąpienia parlamentarne“. Po ustaleniu komisji parlamentarnych w PE Ryszard Czarnecki zdeklarował uczestnictwo w Komisji Spraw Zagranicznych, jako pierwszej oraz Komisji Konstytucyjnej. Będzie też pracował w Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony. W serwisie Europarlamentu pojawiła się już także elektroniczna wizytówka Ryszarda Czarneckiego.