POLSKA NIE ZAREJESTROWAŁA POLSKICH PRODUKTÓW?

Polska nie zarejestrowała w Brukseli ani jednego tradycyjnego produktu żywnościowego. Nie złożyła też wniosków o ochronę oznaczenia geograficznego produktu, czy nazwy pochodzenia. Do końca października polskie produkty tradycyjne są chronione. Bryndza jest na razie wśród produktów zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym. Na terenie Polski patentem chroniony jest bunc, oscypek, redykołka i żentyca. Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że przygotowuje wystąpienie do Komisji Europejskiej o ochronę bryndzy wytwarzanej po polskiej stronie Tatr. Warunki Traktatu Akcesyjnego dają bowiem Polsce 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia akcesji, na złożenie odpowiednich wniosków o ochronę tradycyjnej żywności, zastrzeżenie nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficznego. Komisja Europejska będzie je przez 6 miesięcy tłumaczyć na unijne języki oficjalne. Przewodniczący “cechu bryndzorzy” z okolic Mikulasza na Słowacji Peter Lajda potwierdził, że do Komisji Europejskiej został już skierowany wniosek Rządu Słowacji o rejestrację bryndzy.