RYSZARD CZARNECKI OBJĄŁ MANDAT DEPUTOWANEGO

Z rozpoczęciem obrad sesji lipcowej Ryszard Czarnecki oficjalnie objął mandat deputowanego do Parlamentu Europejskiego. Do ostatniej chwili trwały negocjacje dotyczące tworzenia grup parlamentarnych oraz objęcia ważnych urzędów w PE. Ryszard Czarnecki odrzucił propozycję przewodniczenia 26-osobowej grupie, w skład której weszliby przedstawiciele ultraprawicowych ugrupowań: francuskiego Frontu Narodowego, holenderskiego Bloku Flamandzkiego oraz włoskiej Ligi Północnej. Tym samym posłowie Samoobrony znajdą się w gronie posłów niezależnych. Tuż przed rozpoczęciem posiedzenia R. Czarnecki podtrzymał stanowisko, iż posłowie Samoobrony poprą w głosowaniu kandydaturę Bronisława Geremka na przewodniczącego PE szóstej kadencji.