PIERWSZA SESJA NOWEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Za godzinę rozpocznie się w Strasburgu pierwsza sesja wybranego w czerwcowych wyborach Parlamentu Europejskiego VI. Kadencji. 732 deputowanych dokona wyboru Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i jego czternastu zastępców.  Pierwszej części posiedzenia przewodniczyć będzie najstarszy wiekiem z obecnych europosłów Giovanni Berlinguer. 

Przewodniczący PE wybierany jest w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów na dwuipółletnią kadencję. Do kompetencji Przewodniczącego PE należy prowadzenie posiedzeń plenarnych, reprezentowanie Parlamentu na w kontaktach międzynarodowych. przewodniczenie zebraniom Prezydium i Konferencji Przewodniczących.

Dotychczas grupy polityczne zgłosiły oficjalnie trzech kandydatów. Kandydatami są: liberał Bronisław Geremek, socjalista Josep Borell Fontelles  i komunista Francis Wurtz. Była też rozpatrywana kandydatura eurosceptyka Macieja Giertycha, który jednak nie uzyskał stosownego poparcia. Kandydatury B. Geremka nie poprą nawet wszyscy polscy europosłowie – wiadomo o odmowie ze strony przedstawicieli LPR i PSL. Praktyką PE jest zawieranie przez frakcje tzw. “technicznych” porozumień, dzięki którym możliwe staje się uzyskanie większości przychylnej ich kandydatowi i obejmujące obie, dwuipółroczne kadencje. W rozpoczynającej się kadencji zawarte zostało jedno takie porozumienie. W pierwszej połowie kadencji Przewodniczącym PE miałby być przedstawiciel socjalistów, w drugiej chadeków. Sojusz wyborczy między tymi dwoma ugrupowaniami trwa od 1979 roku.