UPORZĄDKUJCIE NASZĄ POLSKĘ!

Uczestnicy spotkania wyborczego w Woliborzu (koło Nowej Rudy) domagali się, aby Samoobrona jeszcze bardziej, niż dotąd, dążyła do uporządkowania stanu prawnego w Polsce. Według jednego z dyskutantów niezbędne są daleko idące zmiany, które odwróciłby narastający gwałtownie problem ubożenia coraz szerszych kręgów społeczeństwa. Także poczucie rozczarowania 15 latami demokracji – zdaniem mieszkańców Woliborza -sprawia, że Samoobrona jest oceniana jako szansa na poprawę warunków życia polskich rodzin.