MÓWIĆ GŁOSEM POLSKI

Ryszard Czarnecki podczas kolejnych spotkań wyborczych, w których uczestniczył wraz z innymi kandydatami Samoobrony do PE odpowiadał na liczne pytania mieszkańców Milicza, Cieszkowa i Krośnic. Większość pytań dotyczyła warunków polskiego członkostwa w Unii Europejskiej oraz zapowiedzi renegocjacji Traktatu Akcesyjnego. Szczególnie wiele uwagi zwrócono możliwościom współdziałania deputowanych do PE z posłami oraz samorządami lokalnymi. Z kolei podczas konferencji prasowej we Wrocławiu Ryszard Czarnecki odpowiadając na pytania dziennikarzy krytycznie skomentował zapowiedzi metody kampanii wyborczej niektórych ugrupowań. Uznał, że stosowanie zniekształconego wizerunku polityków lub ich nazwisk w ośmieszających lub poniżających kontekstach to “poziom kreta na Żuławach”. W trakcie kampanii europarlamentarnej Samoobrony nie było i nie będzie – zdaniem R. Czarneckiego – przejawów kampanii negatywnej.