PRAWYBORY WE WRZEŚNI – W SAMO POŁUDNIE…

Do godz. 12:00 największe poparcie wśród wyborców we Wrześni miała Samoobrona uzyskując 19% oddanych głosów. Drugie miejsce zajęła PO z zdobywając 17,1% głosów.. Także wśród liderów list w okręgu wielkopolskim najwięcej głosów zebrał przedstawiciel Samoobrony. Niepokojąco niska była natomiast frekwencja wyborcza, która nie przekroczyła 3 procent uprawnionych. Zdecydowanie aktywniejsi okazali się gimnazjaliści, których ponad 50% uczestniczyło w młodzieżowych prawyborach. Młodzież również zdecydowanie opowiedziała się za Samoobroną dając jej 27% poparcie. W tym przypadku PO też była druga otrzymując 19,9% głosów. W roli eksperta Samoobrony wystąpił podczas prawyborów we Wrześni Ryszard Czarnecki.