SUKCES CZY PORAŻKA?

Ryszard Czarnecki, w ankiecie przeprowadzonej przez “Słowo Polskie – Gazetę Wrocławską” za porażkę uznał efekt negocjacji prowadzonych przez rząd RP nad warunkami akcesji do UE. Jako jedyny wrocławski lider listy wyborczej do Parlamentu Europejskiego podkreślił w sondażu konieczność renegocjowania warunków polskiego członkostwa w Unii. Opowiedział się również za umieszczeniem w preambule konstytucji europejskiej odwołania do Boga.